DnB NOR og NORDEA på glid i tjæresandavstemning?

Nyhet - 18 mai, 2009
Både NORDEA og DnB NOR skal bestemme seg i løpet av mandag 18. mai for hva de skal stemme på StatoilHydro sin generalforsamlingen 19. mai. Greenpeace har fremmet et forslag om at det skal stemmes over om selskapet skal trekke seg ut av canadisk tjæresandutvinning.

Statoil-ansatte på vei til jobb får informasjon om tjæresand fra Greenpeace. Majorstua 04.05.2009

I løpet av den siste tiden har flere av de store pensjons- og investeringsfondene gått ut med uforbeholden støtte til vårt forslag.

Danske Bank og 1-4:e AP fonden skal bestemme seg for om de skal stemme i det hele tatt. Vi håper fortsatt på at både den norske regjeringen og flere av StatoilHydro sine investorer skal kjenne sin besøkelsestid og ikke blokkere vårt forslag.

Fremdeles er det noen som ikke har bestemt hva de skal stemme og noen har bestemt seg for å stemme i mot vårt forslag.


StatoilHydro shall withdraw from tar sands activities in Canada.

Name: Country:    For:    Against/ undecided: KPA Sweden x   Folksam Sweden x   DnBNor Norway   x NORDEA Sweden   x Storbrand Kapitalforvaltning Norway x   KLP Norway   x Folketrygdfondet Norway   x Danske Bank/ Danish Bank Denmark   x 7:e AP fonden Sweden x   1-4:e AP fonden Sweden   x SPP Sweden x   Norwegian Government Norway   x Svenska Kyrkan Sweden x   SEB Sweden   x Handelsbanken Sweden   x Banco/Swedbank Robur Sweden   x
NB!:Listen vil bli fortløpende oppdatert og utvidet.

Kontaktinformasjon:
Martin Norman, kampanjeleder i Greenpeace, tel. 95804950
Bente Myhre Haast, kommunikasjonssjef, tel. 48297274

Tags