En million EU-borgere etterlyser merking av GMO produkter

Nyhet - 5 februar, 2007
Greenpeace-aktivister bygde i dag tidlig en 500 meter lang ”orm” av gmo-appeller, som snodde seg foran EU kommisjonens bygning i Brussel. Over en million EU borgere har undertegnet appellen fra Greenpeace, som krever at alle animalske produkter som inneholder genmodifiserte organismer skal merkes.

I 1993 ble det gjennomført et eksperiment, hvor forskere innførte et menneskelig gen i en tomat, for at tomaten skulle få høyere motstandskraft mot tungmetaller (bildet er en montasje).


Underskriftene ble i dag overrakt Markos Kyprianou, ansvarlig for helsespørsmål i EU kommisjonen. De har blitt samlet inn fra over 21 EU land, og viser at EUs borgere er generelt negativt innstilt ovenfor genetisk modifiserte produkter.

Mer enn 90 % av alle GMO produkter som importeres til EU er soya og mais som brukes til dyrefôr. Den nåværende EU-lovgivningen inneholder smutthull som innebærer at det ikke er påkrevd med merkning av animalske produkter som inneholder GMO. Både kjøtt-, melk- og eggprodukter kan inneholde GMO, siden dyrene de kommer fra kan ha blitt fôret opp på genmodifisert fôr.

- Alle smutthullene i EU-lovgivningen må tettes. Konsumenter har en rett til å vite hva de spiser, sier Martin Norman, Pressetalsmann i Greenpeace.

Les mer om saken her (svensk)

Emner