Alenegang i Polhavet – er det klokt?

Nyhet - 25 januar, 2010
Fem kystnasjoner har hastverk med å gjøre krav på det smeltende Polhavet, og gjør sitt beste for å holde resten av verden utenfor. Denne ukens Arktis-konferanse Arctic Frontiers i Tromsø, der forskere, politikere og en masse oljeindustri møtes for å diskutere Arktis framtid er ikke noe unntak. Tirsdag vil Greenpeace presentere sine krav til en helhetlig Arktis-forvaltning.

En isbjørn på ett flak i drivisen fotografert fra dekket av Greenpeace skipet Artic Sunrise. På våre internasjonale sider kan du se et utvalg av Nick Cobbings bilder fra Arktis-turen sommeren 2009.

I dag er det ingen som eier det som befinner seg under den arktiske isen, og verken de arktiske kyststatene eller FN har klart å etablere felles avtaler eller mekanismer for å beskytte det sårbare havmiljøet i og under Polhavet.

Posisjoneringen i gang

En av de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringene er at den arktiske sjøisen minsker voldsomt. Nye havområder byr på nye kommersielle eventyr. Flere av landene rundt Arktis har økt sine militære posisjonering i nordområdene. Oljeselskapene står på terskelen og venter. Paradoksalt nok er det med dagens politikk den industrien som gjort at isen smelter, som kan tjene mest på at nye havområder åpner seg. Også fiskerinæring og gruveselskap står i startgropen for arktiske eventyr.

- Kampen om Polhavet må ikke være en forskningsforkledd hanekamp mellom de fem kystnasjonene. Hele verden må være med på å bestemme hvordan vi best kan beskytte dette et av klodens siste urørte havområder. Vi krever timeout og en global dialog om Arktis framtid, sier Frida Bengtsson, havkampanjeleder for Greenpeace i Norge.

Ber om timeout i Tromsø

Denne ukens Arktis-konferanse Arctic Frontiers i Tromsø samler forskere, politikere og en masse oljeindustri møtes for å diskutere Arktis framtid. Tirsdag vil Greenpeace presentere sine krav til en helhetlig Arktis-forvaltning. Greenpeace Exective Director Mads Christiansen vil holde en direktesendt tale fra konferansen 26.01 fra kl 14.50.

Greenpeace krever et umiddelbart forbud mot all industriell utnytting av de delene av Polhavet som før var beskyttet av isen. Et slikt moratorium vil gi en nødvendig timeout, og må gjelde inntil en global løsning for hvordan Polhavet skal beskyttes er på plass. Avtalene som i dag beskytter Antarktis bør være et godt utgangspunkt.

Pressemelding med kontakter i tromsø