Fremmede arter som agn kan spre smitte i norske farvann

Nyhet - 21 oktober, 2008
Domstein og andre norske linefiskerederier bruker fremmede arter som kun er frysebehandlet som agn i norske linefiskefelter. Ettersom frysing ikke knekker alle parasitter og virus, kan dette føre til spredning av ukjente sykdommer til våre havområder. Agnfisken blir heller ikke utsatt for risikovurdering med hensyn til bruk som agn.

Importert stillehavsmakrellgjedde til bruk som agn i Norge.

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) bekrefter praksisen, og erkjenner at frysebehandling ikke er tilstrekkelig til å fjerne eventuelle farlige parasitter eller smittsomme sykdommer som på denne måten blir importert til norske havområder og satt ut i viktige fiskeområder. Professor Trygve Poppe ved Veterinærhøgskolen deler vår bekymring.

FHL viser sitt svar til oss kun til EU-regleverk for generell fiskeimport, og bagatelliserer spørsmålet ved å hevde at risikoen for smittespredning er "minimal", uten å belegge eller begrunne dette ytterligere. Som det framgår av våre brev under, er Greenpeace ikke imponerte eller betrygget av FHL sine vurderinger. Vi har derfor anbefalt dem å slutte å bruke eksotisk agn eller andre produkt som potensielt kan spre sykdommer i våre farvann.

Inntil videre har næringa ikke vist at de vil ta dette på alvor og slutte med unødvendig og risikabel bruk av fremmede arter med potensielle smitteeffekter som agn i norske linefiskerier. Vi oppfordrer Fiskeriministeren til å rydde opp om næringen fortsatt ikke vil ta grep.

Kontakt:
Truls Gulowsen, Greenpeace, 90107904


Oversikt over korrespondansen hittil i saken:


Vårt brev til FHL/HI og Fiskeridir
Svarbrev til vårt første brev fra FHL/Domstein
Vårt svar på FHL sitt svar.

Emner