Greenpeace anmelder StatoilHydro

Nyhet - 9 oktober, 2007
Greenpeace har i dag anmeldt StatoilHydro for de betydelige og ulovlige utslippene fra avbrenning av store mengder gass ved i forbindelse med oppstart av anlegget på Melkøya de siste ukene.

Truls Gulowsen i Greenpeace anmelder StatoilHydro.

I tillegg til hundrevis av tonn med sotpartikler, har gassfaklingen også medført betydelige utslipp av PAH-stoffer (polysykliske aromatiske hydrokarboner).

PAH er tjærestoffer som dannes ved ufullstendig forbrenning, og stoffgruppen omfatter en rekke miljøfarlige og kreftfremkallende stoffer. PAH’ene står på miljømyndighetens prioritetsliste, og Statoil hadde ikke tillatelse til å slippe ut slike stoffer fra anlegget. En kontroll gjennomført av SFT avdekket også at Statoil ikke hadde fungerende luftmålingsutstyr mens utslippene pågikk.

SFT skal avholde møte med StatoilHydro om saken den 15. oktober, og vil på bakgrunn av dette vurdere om også de vil anmelde saken. Greenpeace mener all miljøkriminalitet bør straffes, og sender saken til politiet med en gang.

Les anmeldelsen her

Les SFT sin rapport her