Greenpeace inviterer ansatte i Statoil til å vise tjæresand-ansvar

Nyhet - 12 april, 2010
Greenpeace startet i dag tidlig vårens kampanje for å få Statoil til å  trekke seg ut av canadisk tjæresand. Kampanjen startet med informasjon til selskapets ansatte utenfor hovedkvarteret på Vækerø i Oslo.

Greenpeace startet i dag tidlig vårens kampanje for å få Statoil til å  trekke seg ut av canadisk tjæresand. Kampanjen startet med informasjon til selskapets ansatte utenfor hovedkvarteret på Vækerø i Oslo. 

Et dusin aktivister ønsker de ansatte velkommen med bannerteksten “Statoil ut av tjæresand”, sammen med et nytt og stort bilde fra Statoils anlegg i Alberta. Aktivistene deler ut tjæresandinformasjon til de ansatte ettersom de kommer på jobb, med en oppfordring om å stemme mot tjæresandprosjektet på Statoils generalforsamling.

Informasjonsarbeidet vil pågå i store deler av Norden frem til generalforsamlingen 19. mai.

 

- Statoils Generalforsamling er en viktig mulighet for å vise om vi mener alvor i klimasaken. Jeg har akkurat kommet tilbake fra en tur i tjæresandområdet i Alberta. Jeg er dypt opprørt. Det er ingen tvil om det som foregår der borte er hinsides hva nordmenn ville godtatt i Norge. Hvis Norge eller Statoil mener alvor med begrepet bærekraftig energi har vi ingenting der å gjøre, sier Martin Norman i Greenpeace.

I 2007 investerte Statoil 12 milliarder for rettighetene til å utvinne tjæresand i et 1.100 km2 stort villmarksområde i Alberta, Canada. Det meste av dette området vil bli fragmentert og ødelagt som følge av utvinningen, med store konsekvenser for ikke bare dyre- og plantelivet, men også for urbefolkningens muligheter til å leve på tradisjonelt vis. I tillegg kommer CO2 -utslippene. I følge Statoils miljøkonsekvensanalyse vil selskapet slippe ut omtrent 15 ganger mer CO2 per fat olje enn de gjør på norsk sokkel. Når Statoils anlegg i Canada produserer for fullt vil de dermed slippe ut nesten like mye CO2 som den samlede norske bilparken.

- Norge kan ikke eksportere klimakrisen til Canada og samtidig kalle seg en klimaleder, sier Jessica Wilson fra Canada som er i Norge frem til Statoils generalforsamling i mai.
 - Det canadiske miljøregelverket fungerer overhodet ikke. I tillegg til de enorme miljø-, sosiale- og helseproblemene som følger tjæresandutvinningen, ligger det en hel serie med dårlig forvaltning og forsømmelser som fører til at hele landskapet i Alberta endrer seg, påpeker Jessica Wilson.

Utslipp fra tjæresand er den raskest voksende kilden til klimagassutslipp i Canada, og er samtidig årsaken til at den canadiske delegasjonen på klimatoppmøtet i København før jul aktivt blokkerte arbeidet for en god klimaavtale. I motsetning til hva mange i Norge forventer av Canada, er ikke tjæresanden en godt forvaltet ressurs. Myndighetene i Alberta har de siste årene økt PR-budsjettene tilvarende det de har kuttet i miljø- og overvåkingsbudsjettene. I stedet for å ta tak i de stigende miljøkonsekvensene og sosiale utfordringene som tjæresanden fører med seg, fortsetter både lokale- og føderale myndigheter å behandle dette som et image-problem i stedet for den miljøkrisen det faktisk er.

Mer om tjæresand: Greenpeace.no/statoil

 

For mer informasjon kontakt:

kampanjeleder i Greenpeace, 9580 4950

Greenpeace i Canada, 4782 3154