Greenpeace øker presset på Statoil og investorene frem mot generalforsamlingen i Stavanger 19. mai.

Nyhet - 14 mai, 2010
Greenpeace dumpet i dag åtte tonn "tjæresand" (1) utenfor Statoils hovedkontor i København, samtidig som bannere med teksten "Statoil ut af tjæresand" ble hengt opp foran hovedinngangen.

Her dumpes 8 tonn "tjæresand" utenfor Statoils hovedkontor i København.

Hensikten med aksjonen var å rette søkelyset på Statoils skitne oljeutvinning i Alberta, Canada og danske investorers siste mulighet til å stemme elektronisk på Statoils generalforsamling 19. mai. Der skal Statoils strategiske nysatsning på tjæresand opp til votering etter at Greenpeace og WWF har fremmet et forslag om at Statoil skal trekke seg ut av denne skitne oljeutvinningen. Forslaget har så langt fått støtte fra flere store aksjonærer, blant annet Storebrand og svenske Folksam.

Den norske staten eier 67% av aksjene i Statoil, men hevder at det er i strid med almennaksjeloven og eierskapsmeldingen å gripe inn overfor styret.

Dette har blitt behørlig tilbakevist av Beate Sjåfjell, førsteamanuensis ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Statoils utvinning av tjæresand setter ikke bare selskapets gode rykte på spill, men også Norges troverdighet i klimaspørsmål.  Vi krever derfor at staten støtter vårt forslag om å trekke Statoil ut av tjæresand.

(1) Det ble dumpet sand som lignet på tjæresand.