Greenpeace på oljetokt i sårbare områder

Nyhet - 16 august, 2010
Greenpeace-skipene Esperanza og Arctic Sunrise er på tokt for å rette søkelyset mot oljeboring i sårbare områder.

Skippet Esperanza er på tokt for å rette søkelyset på oljeboring i sårebare områder. Bildet ble tatt unner arktistokten tidligere dette året.

Arctic Sunrise er i Mexico-gulfen for å dokumentere ettervirkningene av oljeutslippet. Med på båten er en rekke uavhengige vitenskapsmenn som vil forske på virkningene både av selve oljen og av kjemikaliene som ble brukt i opprydningsarbeidet.

Greenpeace USA: Going to the Gulf

Samtidig som dette skjer, er Esperanza på tokt for å konfrontere oljeboring i utsatte områder. Akkurat hvor skipet skal, vil vi ikke gå ut med ennå, men du kan følge skipet og kampanjen her:

Go Beyond Oil