Skippet Esperanza er på tokt for å rette søkelyset på oljeboring i sårebare områder. Bildet ble tatt unner arktistokten tidligere dette året.

Foto | 25 mai, 2010

Skippet Esperanza er på tokt for å rette søkelyset på oljeboring i sårebare områder. Bildet ble tatt unner arktistokten tidligere dette året.