Hav er også natur!

Nyhet - 4 februar, 2009
Den nye Naturmangfoldloven blir den viktigste loven for bevaring, vern og bærekraftig bruk av natur, landskap og biologisk mangfold. Derfor har sju miljøorganisasjoner i dag kommet med et opprop til partilederne i regjeringen om at "Norsk natur trenger beskyttelse – også i havet".

Flere av de ubeskyttete kaldtvannskorallrevene ligger i Norskehavet.

For å ta vare på korallrev og annen natur i havet, må det opprettes marine verneområder som beskytter sårbare havområder mot alle trusler, på samme måte som naturreservater og nasjonalparker gjør det på land. Derfor må Naturmangfoldloven også gjelde til havs.

Oppropet

Mye av Norges fantastiske natur og rike naturmangfold befinner seg utenfor verneområdene. I dag er det faktisk lov å utrydde truede arter og å ødelegge verdifull natur. Den nye Naturmangfoldloven skal bli den viktigste loven for bevaring, vern og bærekraftig bruk av natur, landskap og biologisk mangfold i Norge. Men det haster å få den på plass.

Les mer her (PDF)

Emner