Havforskerne slår tilbake

Nyhet - 20 mars, 2009
StatoilHydro har anklaget Havforskningsinstituttet for å drive uvitenskapelig politikk, ikke forskningsbasert rådgivning når det gjelder havområder som er for sårbare for oljeutvinning. Nå får de svar på tiltale.

Greenpeace markerer behovet for petroleumsfrie soner

I dette videoopptaket går Forskningsleder Reidar Toresen i Havforskningsinstituttet gjennom instituttets råd om hvorfor Lofoten, Vesterålen, Mørebankene og andre sentrale deler av Norskehavet bør skånes mot oljeutvinning. Han gir dermed full forskningsmessig støtte til SVs landsmøtevedtak og ryktene i Bergens Tidende om at sentrale deler av Norskehavet vil bli definert som petroleumsfrie soner gjennom forvaltningsplanen for Norskehavet.Statoils utidige angrep på Havforskningsinstitiuttet viser hvor arrogant selskapet er og hvor lite respekt oljeindustrien har for føre-var-prinsippet. Når Havforskerne sier et område er spesielt sårbart og de ikke har nok kunnskap til å avgi 100 prosent presise svar, må også oljeindustrien respektere dette.

Biologisk kunnskap blir ikke bedre av å tvinge usikre antakelser inn i kompliserte modeller. Dette må oljeindustrien snart erkjenne, til tross for sin desperate jakt etter nye petroleumsprovinser i sårbare områder.

Lofoten og Vesterålen, Mørebankene og kantene i Norskehavet er særlig rike havområder med både koraller, svamper og gyteområder for verdens største bestander av både sild og torsk. Norge har et nasjonalt og internasjonalt ansvar for å forvalte disse fiskeri- og miljøressursene på en langsiktig og bærekraftig måte. Arbeidet med en helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet vil vise i hvilken grad Norge er modent for dette ansvaret.


Kontaktinformasjon:
Truls Gulowsen, leder for Greenpeace Norge. Tlf: 90107904

Emner