Helge Lund tar feil. Ingen trenger tjæresand!

Nyhet - 5 september, 2009
I et innlegg i Aftenposten 4. september sier Helge Lund at ”vi trenger tjæresand”. Det er mulig at tjæresand er en del av Helge Lunds strategi for å videreføre Statoil som et internasjonalt oljeselskap, uansett hvor skittent det blir, men tjæresand er i hvert fall ikke noe Norge trenger eller verdens klima tåler.

Statoil-ansatte på vei til jobb får informasjon om tjæresand fra Greenpeace. Majorstua 04.05.2009

les Helge Lunds innlegg

Det virker også som om Lund har valgt å overse at Statoils generalforsamling vedtok at Statoil skal ha ”andre energiformer” med i formålsparagrafen. ”Selskapet gjør dette for å synliggjøre satsning på utvikling av fornybar energi”, forsikret olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Veien til fornybar energi vil bli fryktelig lang, tung og kostbar hvis den skal gå via tjæresand i Canada.

 

Greenpeace er forundret over at et ansvarlig olje- og energiselskap lukker øynene for hva de er og blir en del av i Canada. Helge Lunds vage utsagn om at det vil utvikles ny teknologi er lite å basere seg på, både for aksjonærer og de som skal forhandle om klimaavtaler i København i desember. Det er også en myte at SAGD er en mer miljøvennlig måte å utvinne olje fra tjæresand på: Utslippstallene viser tvert i mot at metoden er verre for klimaet enn dagbrudd.

 

Greenpeace mener fortsatt at Statoil bør bruke innovasjonskraft og ressurser på en langt mer fremtidsrettet energiutvikling. Oljen i den canadiske tjæresanden må bli liggende der den er. Vi forventer at våre politikere gir Statoil den hjelpen de trenger for å ta det riktige veivalget. 
 
Kontakt oss:
 

Martin Norman, kampanjeleder

+47 95 80 49 50

 

Bente Myhre Haast, kommunikasjonsjef

+47 48 29 72 74