Hva vil Norge med Statoil?

Nyhet - 16 september, 2010
Arbeiderpartiets landsstyremøte startet i Oslo i dag. Både delegatene og andre fremmøtte ble møtt av aktivister fra Greenepace som delte ut informasjon om Statoils satsing på tjæresand og politikerenes ansvar for dette.

Statsminister Jens Stoltenberg tok høflig i mot informasjonen; nå gjenstår det bare å se om han leser det også.

Den norske staten er majoritetseier i Statoil med 67% av aksjene.

Det er derfor ganske underlig at både olje- og energiministeren og statsminister Stoltenberg forteller både Stortinget og det norske folk at de ikke kan bestemme over Statoil, selv ikke i kontroversielle saker som store investeringer i utvinning av skitten tjæresand i Canada

Jurister har flere ganger forklart i media at dette rent juridisk ikke stemmer, uten at det ser ut som om dette helt blir forstått av eierne.

Ikke hvilket som helst enkeltprosjekt

Beslutningen om å gå inn i canadisk tjæresand er ikke et hvilket som helst enkeltprosjekt. Satsingen på tjæresand endrer Statoils profil bort fra å være et ansvarlig oljeselskap, samtidig som det fullstendig undergraver Norges uttalte ønske om å være en internasjonal pådriver i klimaspørsmål.

Avgjørelser av slik betydning kan ikke bare overlates utelukkende til administrasjonen av selskapet; det er dårlig eierstyring!

Argumentene for å trekke seg ut av tjæresand er mange: klima, troverdighet, forurensning, urbefolkningsproblemer for å nevne noen få.

Det er kun ett argument for å fortsette: kanskje tjene penger på kort sikt, uansett konsekvenser for miljø, klima og troverdighet.

Argumentene for ikke å gripe inn: ingen

Stoltenberg: vis ansvarlig eierstyring

Vi oppfordrer derfor den norske regjeringen, med Arbeiderpartiet og statminister Stoltenberg i spissen, til å vise ansvarlig eierstyring og trekke Statoil ut av sterkt forurensende tjæresand.

Vil du vite mer?