Jens og Jensen alene for tjæresand

Nyhet - 29 august, 2009
Aftenposten avslører i dag at Ap og Frp er alene blant de politiske partiene om å støtte Statoils satsing på ekstremt forurensende utvinning av tjæresand i Canada. Begge partiene hevder at utslipp i Canada er Canadas ansvar, selv om Staten eier 67% av Statoil.

Tidligere miljøvernminister Knut Arild Hareide (KrF) holder appell mot tjæresand på Karl Johan.

Les Aftenpstens artikkel her:

Greenpeace tviler på om Stoltenberg har støtte i eget parti for denne passive og miljøfiendtlige eierskapspolitikken, og oppfordrer Ap-folk til å gi Stoltenberg beskjed.

- Det er ingen skam å snu, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

Statoils planlagte utvinning av tjæresand i Canada vil medføre utslipp av om lag 100 kilo CO2 per fat olje, mot et gjennomsnitt på 7,8 kilo på norsk sokkel. Ved full drift vil Statoils nåværende prosjekt i Canada slippe ut over 7 millioner tonn CO2 per år, mer enn den samlete norske bilparken. Tjæresandprosjektene mobiliserer fossile ressurser verden ikke har råd til å forbruke om vi skal unngå en global klimakatastrofe.

Greenpeace mener Statoil bør bruke sin innovasjonskraft på bedre prosjekter enn å koke skitten olje ut av canadisk tjæresand, og at det er helt naturlig at Staten som eier har en mening om et så viktig strategisk veivalg. Vi synes det er svært underlig at Jens Stoltenberg på vegne av Arbeiderpartiet ikke vil ha en mening om dette.

Greenpeace stiller seg undrende til hensikten med klimamessige retningslinjer for oljefondet, dersom utslippene i hvert land kun er landets og ikke selskapenes ansvar - om man skal følge Stoltenbergs logikk?

Klima- og miljø-forventningsdokumentet til Oljefondet

Hør appell fra til Terje Riis-Johansen fra Lubicon indianerne i Canada 

 

Kontakt:

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge: 90107904

Martin Norman, kampanjeleder, Greenpeace i Norge, 95804950

Bente Myhre Haast, kommunikasjonssjef, Greenpeace i Norge, 48297274