Kongekrabbe: Etterlengtet utryddingsfiske, men for lite for sent

Nyhet - 2 oktober, 2009
Greenpeace ønsker regjeringens løfte om 5 millioner kroner til utryddingsfiske på kongekrabbe vest for Nordkapp velkommen, men understreker at tiltaket kommer for seint og inneholder for lite penger til å sette en reell stopp for spredningen vestover.

Truls Gulowsen holder opp en kongekrabbe

Både miljøbevegelsen, fiskerinæringa og en samlet opposisjon på Stortinget gikk inn for tilskudd til utryddingsfangst på kongekrabbeunder behandlingen av Kongekrabbemeldingen januar 2008, men ble møtt aven kald skulder i regjeringen.

 

Pressemelding fra Fiskeridepartementet

Greenpeace kommentar til kongekrabbeforvaltningen