KrF vil stoppe Statoils tjæresandsatsing

Nyhet - 25 november, 2009
KrF la i dag frem et forslag i Stortinget om at staten må bruke sin makt som eier i Statoil til å stoppe selskapets  videre satsing på utvinning av tjæresand i Canada.

Tidligere miljøvernminister Knut Arild Hareide (KrF) holder appell mot tjæresand på Karl Johan.

Partiet skriver i sin begrunnelse at tjæresdand er én av de "skitneste formene for oljeutvinning som går på bekostning av verdens klima og norsk oljebransjes møysommelig oppbygde miljøomdømme."

KrF mener det er galt at Statoil, der staten eier 67% av aksjene, satser massivt på utvikling av teknologi for å utvinne energiressurser som jorda ikke tåler at blir tatt i bruk.

Det unnvikende svaret fra regjeringen har så langt vært at den ikke kan gripe inn i Statoils forretningsdrift. Hva skal vi egentlig med statlig eierskap hvis man ikke vil, eller tror at man ikke kan, være med på å bestemme selskapets strategiske beslutninger?

Greenpeace slutter opp om KrF sitt forslag, og oppfordrer regjeringen og resten av Stortinget til å være sitt ansvar bevisst og benytte makten de har til å beordre Statoil ut av tjæresand.

 

Vil du vite mer: 

Les forslaget fra KrF

Les mer om Statoil og tjæresand

Tags