Live feed fra tjæresandsaksjon i Canada

&nbsp;</ br> <p style="text-align: center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="320" id="utv517759"><param name="flashvars" value="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=1429798"/><param name="allowfullscre...

Nyhet - 30 september, 2009
Aktivister fra Greenpeace okkuperte i dag et nytt tjæresandanlegg i Canada. Utvinning av olje fra tjæresand er svært forurensende og energikrevende. Greenpeace mener oljeselskapene, som Statoil, må satse på ny fornybar energi framfor stadig mer forurensende utvinning av fossile ressurser.

Flytende banner på Athabascafloden med teksten "Dying for Climate Leadership".

Greenpeace aktivister blokker lastebåndet på et Suncor processanlegg i Canada.

Greenpeace aktivister blokker lastebåndet på et Suncor processanlegg i Canada.

- Verdens ledere må vedta en sterk, rettferdig og bindende klimaavtale i København. I den verdenen er det ikke plass til tjæresandutvinning, sier Jessica Wilson fra Greenpeace i Canada som deltar i aksjonen.

Les mer om tjæresand