Meget godt tiltak mot fiskedumping!

Nyhet - 13 august, 2008
Fiskeriminister Helga Pedersen vil utvide det norske forbudet mot å kaste ut fisk til også å gjelde fisk som utenlandske fartøyer har tatt i norsk sektor, selv om de flytter seg til EU-sonen før selve dumpingen blir gjennomført.

Bifangst fra bunntrål i Nordsjøen.

Kommentaren kom etter at Kystvakten videodokumenterte utkast av minst 5000 kilo torsk og sei fra en skotsk tråler i Nordsjøen.

Basert på antallet EU-fartøyer med lisens i norsk sone for 2007, vil det nye utkastforbudet for utlendinger i norsk fiske påvirke 283 britiske fartøyer, 14 tyske, 32 franske, 18 spanske, 10 portugisiske 14 irske, 47 belgiske, 82 svenske , 98 nederlandske, to polske 430 danske fartøyerDet er ingen tvil om at alt utkast er uetisk, miljøfiendtlig og ressurssløsende, og at det er viktig og nødvendig med harde tiltak mot fiskedumping. Det er selvsagt nødvendig at regelskjerpingen blir ledsaget av knallhardt press på EU for å endre utkastregelverket. Så lenge EU tillater og oppmuntrer til utkast, er det logisk at profittmaksimerende fiskere kaster den lavest betalte (minste) fisken for å maksimere verdien av sin tildelte kvote, selv om dette går alvorlig utover havmiljøet.

Greenpeace mener det er på høy tid at utkastforbudet utvides og gjøres absolutt. Fiskeriministeren bør imidlertid sørge for at det også gjelder alle arter, ikke bare kvoteregulerte bestander, og alle deler av fisken. Her er det ikke bare EU-flåten som har et stykke igjen til mål, men også norske fiskere. Utkast er forvaltningsfiendtlig og bidrar til ressurser på avveie.

Landingsplikten må heller ikke bli en unnskyldning for rettet fiske mot høyt prisete 'bifangstarter' som blant annet kveite og blåkveite. Flere norske fiskere har et forklaringsproblem på dette området. Dette svekker mulighetene for å bruke det norske regelverket som eksempel overfor EU.

Greenpeace vil gjøre vårt for å rette opp EU's regelverk på utkast, og Kystvaktens dokumentasjon er et glimrende verktøy. Vi trenger samtidig å kunne vise til at det norske utkastforbudet virker i praksis og har ønsket effekt; både overfor kvoteregulerte og ikke kvoteregulerte bestander. Vi inviterer både departement, direktorat, kystvakt, fiskere og forskere til denne dugnaden.

Antallet EU-fartøyer med lisens i norsk sone


Truls Gulowsen, Greenpeace Norge, tlf: +47 90107904 

Emner