Norsk lakseoppdrett på SVT ”Uppdrag Granskning”

Nyhet - 26 februar, 2009
Sveriges Television SVT1 viste i går et timeslangt dokumentarprogram om oppdrettslaks, kalt ”det rosa guldet”.

Oppdrettsfisk blir ofte framstilt som et bærekraftig alternativ uten videre nyansering.

Programmet problematiserte blant annet laksenæringens forbruk av
villfisk til fôr.

Det er de prisbelønte reporterne Fredrik Laurin og Sven Bergman som står bak programmet. I Norge er disse mest kjent for å ha avslørt omfattende handel med illegalt fanget torsk fra Barentshavet, i samarbeid med Brennpunkt vinteren 2006.

I Sverige har publikum stilt strenge krav om bærekraftige fiskerier til dagligvarehandelen. Oppdrettsfisk har imidlertid ofte blitt framstilt som et bærekraftig alternativ uten videre nyansering. Programmet ”det rosa guldet” undersøker om dette stemmer.

Se programmet her

Flere norske aktører deltok i programmet, sammen med den verdenskjente fiskerieksperten Daniel Pauly fra University of British Columbia. Pauly hevder at laksenæringen ikke produserer fisk, men bruker fisk for å tjene penger.

Greenpeace håper programmet vil bidra til økt fokus på miljøkrav til oppdrettsfisk både innenfor og utenfor næringen. Vi vil samtidig understreke at det ikke bare er i lakseforet det brukes mye villfisk. Også annen rovfiskoppdrett som torsk og kveite har denne grunnleggende utfordringen, sammen med smitte, rømming og forurensing.

Verdenshavene er i krise, og de fleste fiskebestandene er i dag fullt utnyttet eller overbeskattet. Dette setter grenser for hvor mye oppdrett av rovfisk det er plass til i verden. Det er selvsagt helt uakseptabelt å fore oppdrettsfisk med truete eller overfiskete arter.


Kontaktinformasjon:
Havmiljørådgiver Frida Bengtsson, 95281199

Emner