Oljeadvarsel i Hordaland

Nyhet - 15 januar, 2007
Utslippet av bunkersolje fra Kypros-lasteskipet "Server" ved Fedje i Hordaland viser nok en gang hvor farlig ukontrollerte oljeutslipp er for kystmiljøet, og hvor lite oljeberedskapen har å stille opp med når ulykken først er ute.

MV Esperanza og flere gummibåter aksjonerte mot den 106.000 tonn store, Liberia- registrerte oljetankeren Moscow University.

Det må dermed fortsatt satses maksmalt på å hindre at slike ulykker kan skje. Fortsatt full losplikt, en oppegående og øremerket permanent slepebåtberedskap og obligatoriske seilingsleder langt fra land er avgjørende elementer i en slik sikringspakke, sammen med kontinuerlig overvåkning.

Noe av dette er på vei, men mye gjenstår. Vi håper dette vil være nok en vekker for å etablere en reell beredskap for å sikre at de virkelig store oljekatastrofene nesten ikke skal kunne skje i Norge.

Selv med den beste sikringen, kan ulykker fortsatt skje, selv midt i skipsleden som ved Fedje. Da må effektivt utstyr og trente mannskaper være lett tilgjengelig langs hele kysten. Her står det svært dårlig til.

Greenpeace deltar ikke i denne oljeopprydningsaksjonen, men WWF har nylig opprettet et oljevernkurs for frivillige. De samarbeider nå med Kystverket om opprydning etter "Server".

Les mer og meld deg gjerne til tjeneste på wwf.no


Kontakt i Greenpeace: Truls Gulowsen, 90 10 79 04


Emner