Skraphaugen neste stopp for piratsøstrene

Nyhet - 4 juni, 2007
Fem svartelistede trålere som gjentatte ganger har blitt avslørt i å fiske ulovlig, blir nå hugget opp ved et anlegg i Latvia. I flere år har huller i ulike lands fiskerilovgivninger ført til at disse fartøyene har kunnet plyndre dyphavet uten å bli straffet, men nye regler og utrettelig forfølgelse fra Greenpeace har nå fått eierne til å gi opp.

Illegal fishing vessel "Carmen" blockaded in Polish port by Greenpeace activists.

Sporet til "piratsøstrene"

Greenpeace har dokumentert den ulovlige aktiviteten til disse fem fiskefartøyene (kalt "piratsøstrene" grunnet at alle fartøyene har kvinnenavn) siden sommeren 2005, da de på ulovlig vis fisket uer i Irmingerhavet mellom Island og Grønland. Skipene overvintret i ulike europeiske havner, og dro så tilbake til fiskefeltene, uten verken kvote eller lisens. Dette skjedde til tross for at alle fem fartøyene har vært svartelistet av EU, Island, Norge og den Nordøstatlantiske Fiskerikommisjonen NEAFC siden 2004.

EU-stater som Tyskland, Polen og Litauen brøt EU-lovgivningen ved å gi disse piratfartøyene havneplass, drivstoff, vedlikehold og hjelp. Greenpeace fulgte etter med aksjoner i samtlige havner.


I april 2007 kunne fotografer fra Greenpeace dokumentere at alle de fem piratsøstrene blir hugget opp for skrap på opphuggingsverftet Liepaja i Latvia. (c) Taivhahnen/Greenpeace

I desember 2005 og igjen i mars 2006, hindret Greenpeace-aktivister fire av disse fartøyene fra å forlate havnen i Rostock, Tyskland. Før de ankom Tyskland het disse fartøyene Oyra, Ostroe, Okhotino, Olchan og Ostrovets. Mens de lå til havns i Rostock forandret eierne flaggstaten til Georgia, og skiftet navnene til Eva, Juanita, Rosita, Isabella og Carmen. Dette er en prosess som ofte blir brukt av eierne til piratfartøy for å forhindre inspeksjon. Etter Greenpeace' aksjon i Rostock forsikret de tyske myndighetene at skipene ikke ville få assistanse i tyske havner igjen. Til tross for dette, fikk skipene nye forsyninger og drivstoff og kunne forlate havnen i slutten av måneden.
Les mer her (på engelsk)


Carmen, den femte tråleren i den svartelistede flåten, hadde allerede flyktet til Polen i løpet av natten før vi gikk til aksjon i Tyskland.
Men vi fant henne igjen i Swinoujscie, bandt henne fast med kjetting og hang et banner med påskriften "Stop Pirate Fishing". De polske myndighetene ignorerte deres plikt til å hindre Carmen fra å få nye forsyninger til tross for deres løfte om å gjøre det. Skipet fikk service , og forlot havnen den 31. mars 2006 med en polsk los.


I mars 2006 dukket skipene opp igjen i Litauen sammen med flere andre piratfartøy. Skrogene ble igjen påmalt, og Greenpeace krevde at Litauen nektet piratfartøy videre adgang. Les mer her (på engelsk).


Den siste sesongen med plyndring i Atlanterhavet

Til tross for at deres forbrytelser hadde blitt grundig dokumentert, returnerte "the Trawler Girls" til Nord Atlanteren april i fjor, og tilbrakte de neste fem månedene der mens de fisket ulovlig. Island rapporterte trålerne på nytt, men skipene fikk fortsatt tråle uforstyrret videre i Irminger sjøen, hvor de sårbare kaldtvannskorallene (Lophelia) finnes. Målet var fiskearter som uer, en art som viser tegn på overfiske. Greenpeace og den Islandske kystvakten dro til regionen som skipene fisket i og dokumenterte hvordan skipene fisket side om side med rundt femti andre lovlige og ulovlige trålere. Greenpeace oppfordret Island til å ta i bruk sterkere virkemidler som trålkutting, men dette ble aldri gjort.

Siden november 2006 har skipene ligget til anker i Kalingrad

Greenpeace-skipet Arctic Sunrise informerte russiske myndigheter om skipenes ulovlige atferd og deres obligatoriske plikt til å stoppe dem da fartøyene ankom Kaliningrad høsten 2006. Russland annonserte at de da Georgia-flaggete trålerne ville bli tatt i arrest. I løpet av de siste ukene har skipene fullført sin siste reise - til opphuggingsanlegg i Latvia!

I tillegg til at disse skipene skal skrapes, holdes nå ni andre piratfartøy av myndighetene i NEAFC-havner. NEAFC har også nylig lansert en ny svarteliste med tilhørende kontroll-prosedyrer. Vi kommer til å følge nøye med på denne prosessen, siden NEAFC stater tidligere har feilet i å få kontroll over piratfisket.

Historien til de fem trålerne viser imidlertid også at svartelisting kan være et effektivt virkemiddel mot piratfiske, særlig om listene blir fulgt opp med tøffe virkemidler i flest mulig havner, land og områder.

For mange båter - for lite fisk

Ulovlig, uregistrert og urapportert fiske (UUU) er et globalt problem som trenger globale løsninger. Problemet blir hovedsakelig forårsaket av den enorme overkapasiteten til verdens mange fiskeflåter, mangelen på effektive lover og at flere land ikke er i stand til å kontrollere fisket i eget farvann.

Mens mange land omkring i verden tar dette problemet alvorlig, har de ikke vært i liten stand til å gjøre noe med den meget mobile piratfiske-flåten som ignorerer nasjonale og internasjonale lover over hele verden. Lokale og regions-baserte løsninger er simpelthen ikke tilstrekkelige hvis det internasjonale samfunnet på effektivt vis skal ta hånd om dette problemet.

Historien til de fem trålerne viser imidlertid også at svartelisting kan være et effektivt virkemiddel mot piratfiske, særlig om listene blir fulgt opp med tøffe virkemidler i flest mulig havner, land og områder.


Sommeren 2006 fisket piratfartøyene på nytt ulovlig i Irmingerhavet, til tross for svartelistingen. Pirattråleren ”Rosita” plukket opp trålutstyret sitt i norske Fredrikstad på vei ut fra Østersjøen til Irmingerhavet, stikk i strid med de internasjonale reglene. (c) Norman/Greenpeace

Emner