Pluss og minus med EUs klimapakke

Nyhet - 23 januar, 2008
Med framleggingen av klima- og energipakken med nye EU-lover i dag, har EU-kommisjonen gitt et viktig startsignal, om enn noe famlende. Pakken består av en rekke policydokumenter på området klima og energi fram mot 2020, med bindende utslippsmål, omveltning til fornybare energikilder og insentiver for høyere energieffektivitet.
Greenpeace støtter den politiske viljen i EU til en skikkelig snuoperasjon for fornybar energi.

- Realiseringen av målet om 20% fornybar energi blir et avgjørende skritt på veien mot renere teknologi, sier Frauke Thies i Greenpeace EU-enhet.

- Imidlertid er målet om 10% mer bruk av biodrivstoff feilslått. Økt etterspørsel av biodrivstoff vil legge press på ødeleggelse av regnskog. EU-kommisjonen har ikke gitt nødvendige garantier om bærekraft i dette spørsmålet, og det er bekymringsfullt, sier Thies. Greenpeace mener de knappe bioenergiressursene bør forbeholdes kraft- og varmeproduksjon.

Det svakeste med EU-kommisjonens klimapakke, er at de samlede utslippene kun skal kuttes med 20 % innen 2020. Det er til og med lavere enn de 25-40% man ble enige om på Bali om at alle industriland skulle kutte innen 2020. Greenpeace mener det er nødvendig at industrilandene kutter sine egne utslipp med minst 30 % sammenliknet med 1990-nivå innen 2020.

Også når det gjelder fangst og lagring av CO2 (CCS) er Greenpeace bekymret for kommisjonens krav om "CCS-klare" anlegg. CCS er temmelig uprøvd, kostbart og en dårlig unnskyldning for å fortsette med skitten fossil energiproduksjon.


Kontaktinformasjon

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, tel. 90107904
Bente Myhre Haast, kommunikasjonssjef, tel. 48297274