Redd Nordsjøen

Økosystembasert forvaltning og et nettverk av marine verneområder

Nyhet - 18 april, 2007
Nordsjøen og Østersjøens økosystemer er i krise. Opprinnelige arter som hører til der blir nå erstattet av mindre ønskede arter grunnet klimaendringene, mens vannet blir forurenset av kloakk, landbruksforurensing, oljeutslipp og industrielle kjemikalier.

Bifangst fra bunntrål i Nordsjøen.

Men det er det destruktive overfisket som er den største trusselen mot Nordsjøens økosystem. Fiskeindustrien har hatt en stor negativ effekt på mange av fiskebestandene og artene blir nå utnyttet på en ikke-bærekraftig måte.

Torskebestandene er noen av de bestandene som har blitt mest påvirket av det destruktive fisket. Det internasjonale råd for havforskning (ICES) har i flere år påpekt nedgangen i torskebestandene. ICES har i løpet av de siste 5 årene kommet med en årlig anbefaling på at all fisking av Nordsjøtorsk stanses. Fordi torskebestandene ikke har klart å holde tritt med den enorme fiskingen de blir utsatt for. Dette har resultert i at den totale fangsten som fiskes opp i dag er under 10 % av det den var tidlig på 80 -tallet. Mange år med overfiske har resultert i mindre og mer varierte fangster, som igjen har ført til lavere og usikrere inntekter for fiskerne.

For å redde torsken fra kommersiell utryddelse og forsikre overlevelsen av fiskerisamfunnene på lang sikt, må det en radikal forandring til i hvordan vi forvalter havet. Som et øyeblikkelig nødtiltak må det implementeres nullfangst for torsk på lik linje med ICES anbefalinger, men dette vil ikke være nok til å redde torskebestanden på lang sikt.

For å forsikre oss om at det marine økosystemet forblir friskt i fremtiden må vi ta i bruk en økosystembasert tilnærmingsmåte ved å bruke "bedre føre var"-prinsippet. Dette vil i praksis kreve at et nettverk av store marine verneområder etableres. Ved å beskytte gyteplasser og andre nøkkelplasser kan torsk og andre fiskebestander få en sjanse til å komme seg igjen, noe som igjen vil føre til økte fangster utenfor verneområdegrensene. Det vil også øke sjansene for at fiskebestandene kan tilpasse seg klimaendringene. Avviklingen av IUU-fiske vil også være nødvendig i områder utenfor verneområdene, samt en reduksjon av fiskeflåtens kapasitet og utfasing av destruktive redskap.

Greenpeace krever at 40 % av verdens hav blir erklært som marine verneområder. Dette tallet er basert på en vitenskapelig gjennomgang av 40 tidligere rapporter om effektiviteten av marine verneområder. I 2004 ble rapporten "Turning the tide: addressing the impact of fisheries on the marine environment" gitt ut av Storbritannias Royal Commission on Environmental Pollution (RCEP) hvor det ble anbefalt at det skulle innføres fangstforbud i 30 % av Storbritannias økonomiske sone for å stoppe nedgangen i fiskebestandene.

I år vil Miljøministere i hele Europa har muligheten til å gjøre noe med dette problemet ved å sørge for at det kommende marine lovverket for Europa inneholder tiltakene som vil sørge for at et nettverk av marine verneområder blir etablert. Vi er nødt til å overbevise politikerne og fiskerne om at disse tiltakene er nødvendige for å redde Nordsjøen og fiskernes livsgrunnlag før det er for sent.

Les mer om torsk og blandet bunnfiske i Nordsjøen

Les mer om økosystembasert forvaltning (på engelsk)

Trykk her for siste oppdatering fra Greenpeace kampanje mot Illegal Uregistrert og Urapportert fiske

Les forskningsrapport om rekruteringssvikt i Nordsjøen fra Havforskningsinstituttet

Last ned hele rapporten "Turning the tide: addressing the impact of fisheries on the marine environmen" (OBS: 8 MB)

Emner