Sårbar havbunn: stopp bunntråling nord for 80 grader!

Nyhet - 1 juli, 2010
Ved hjelp av fjernstyrt undervannskamera har Greenpeace-skipet Esperanza tatt unike bilder og video av livet på bunnen av Polhavet.

ROV:en senkes ned i vannet utenfor svalbard.

Undervannsbilde fra Esperanza

Ryssiske tråleren Novoazovsk Ø 79º20.0' N 008º27.8'

Den ryssisken tråleren Konotop / 79o23.2'N 008o26.5'E

Undervannsbilde fra Esperanza

På dypet av områder som i gjennom store deler av året er dekket av is, viser bildene slangestjerner, anemoner og bløtkoraller. Dette livet er saktevoksende og svært sårbart for bunntråling, og har tidligere i stor grad vært ukjent for både forskere og forvaltere. Av hensyn til den sårbare bunnfaunaen krever Greenpeace fullt stopp for all bunntråling nord for 80 grader.

Fiskeriaktiviteten i Barentshavet sprer seg stadig nordover ettersom sjøisen trekker seg tilbake. 2009 er første året i historien det har blitt registrert fangst av torsk og hyse tatt nord for Svalbard. Det er et helt nytt fiskeri, muliggjort av den stadig smeltende sjøisen.

- Trålfisket i Polhavet må minimum stoppes inntil forskere har en klarere forståelse av hvilket liv som finnes her oppe og hvordan det påvirkes av klimaendringer, havforsuring og fiskeriaktivitet, sier Frida Bengtsson, havkampanjerådgiver i Greenpeace, for tiden ombord på Esperanza nord for Svalbard.

Med klimaendringer, stadig mindre sjøis og mer robuste fiskefartøyer vil det bli mulig for den internasjonale fiskeflåten å gå lengre nordover enn noensinne. Dette kan skade sårbart liv på havbunnen som ennå ikke engang er kartlagt av vitenskapen. Greenpeace ser ingen grunn til å la bunntrålerne fiske så langt nord de vil bare fordi det er mulig.

– Vi mener Norge må gjøre som Obama-administrasjonen allerede har gjort, og umiddelbart innføre forbud mot fiske i historisk isdekkede områder. USA har på dette området inntatt en føre-var tankegang vi i Norge burde være de første til å følge, sier Bengtsson.

Bildene Greenpeace har tatt, motbeviser forestillingen om at det ikke er noe å verne i Polhavet - at det "bare finnes grus og gjørme" på den arktiske havbunnen. Greenpeace mener Stoltenberg-regjeringen må følge opp disse nye funnene og sørge for at fiskestopp for bunntrål nord for 80 grader blir en del av den kommende Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet.

Dette er et enkelt, billig, men viktig tiltak som haster. Bare et fåtall tråldrag kan ødelegge uerstattelige havbunnsverdier. Norge har omfattende hjemler til å regulere og håndheve fisket i både Vernesonen og norsk økonomisk sone. Det er på høy tid at disse også blir brukt til å beskytte sårbar havbunn

Les mer

  1. Pressebilder
  2. Les vår blogg fra ekspeditionen
  3. Danger – Fishing’s Northward Race - Faktablad (4 sider PDF)
  4. Barentshavet - Spesielle områder krever spesielt vern (4 sider, PDF)
  5. Høringskonferanse for Lofoten og Barentshavet: Spesielle områder krever spesielt vern

Tags