Greenpeace anker SFT-ja til prøveboring i korallvernområde

Nyhet - 26 juni, 2009
I oppkjøringen til sommer og valgkamp, får miljøvernminister Erik Solheim to korallsaker på sitt bord. Dette gir ham en ypperlig mulighet til å vise at han og SV mener alvor med forslagene om styrket korallvern, både i og utenfor regjering.

Norges miljøvernminister Erik Solheim

SFT har nettopp gitt oljeselskapet Gas de France Suez tillatelse til prøveboring og utslipp av kjemikalier og borekaks ved Sula-revet, et av verdens mest unike og sårbare kaldtvannskorallrev. Gas de France Suez søkte om utslipp av rundt 500 tonn borekaks og kjemikalier. SFT krever at selskapet leder avfallet 580 meter bort fra nærmeste synlige korall, og hevder dette kan være tilstrekkelig til å unngå skade på korallene. SFT mangler faglig begrunnelse for denne sonetilnærmingen.

- Dette er ikke godt nok for å beskytte Sularevet, et vernet korallområde i verdensklasse. 
 
Boreavfallet vi fortsatt bli dumpet inne i verneområdet. Verken SFT eller Gas de France vil kunne garantere at dette ikke fører til skade på revets økosystem. Dumping av industriavfall i et vernet område ville aldri vært tillatt på land, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Greenpeace mener det er helt uakseptabelt å letebore innefor et verneområde som Sularevet i Norskehavet. Også Havforskningsinstituttet er svært kritisk, og karakteriserte lisenstildelingen i mars som ”overraskende og svært spesiell”. Både kaks og kjemikalier kan påvirke koraller eller framtidig etablering av nye koraller i området negativt. Disse sammenhengene er det forsket svært lite på. Føre-var-hensynet tilsier derfor betydelig varsomhet. Ingen av de planlagte kjemikaliene er testet på koraller eller andre organismer i koralløkosystemet.

Greenpeace vil anke utslippstillatelsen til det SV-styrte Miljøverndepartementet, som dermed vil få en glimrende anledning til å presisere om det er meningen at de nye korallverntiltakene som ble signalisert i Forvaltningsplanen for Norskehavet skal gjelde i reell konflikt med oljeinteresser eller ikke. 

- Når SFT nå sier ja til slippe ut borekaks og kjemikalieholdig borevæske så nær korallrevet som det her er snakk om, har Erik Solheim en unik anledning til å vise at SV er et miljøparti som ikke gjør knefall for olje- og gassindustrien, sier Gulowsen. 

SFT har samtidig pålagt Statoil å samle opp alt borekaks fra fire produksjonsbrønner på Morvinfeltet, også det i et område i Norskehavet hvor det er store korallforekomster. Statoil har klaget på avgjørelsen. Også denne saken kan Solheim avslutte i de biologisk mangfoldige korallrevenes favør – med et modig pennestrøk.   Han bør samtidig sørge for at korallene i Morvin-området gis vern mot fiskeriskader.
 
Kontaktperson er Truls Gulowsen, leder Greenpeace
Mobil: 90107904 
epost: truls.gulowsen(a)greenpeace.org 
 
Les dagbladets artikkel

 
SFT har nettopp gitt oljeselskapet Gas de France Suez tillatelse til prøveboring og utslipp av kjemikalier og borekaks ved Sula-revet, et av verdens mest unike og sårbare kaldtvannskorallrev.

Emner