Skjellsettende soyamoratorium forlenget

Nyhet - 19 juni, 2008
Det såkalte "soya-moratoriet", som forbyr all produksjon og salg av soya fra nylig avskogete områder i Amazonas, har nettopp blitt forlenget til 2009.

Avskoging i Amazonas står for 75% av det totale utslippet av drivhusgasser i Brasil.

Formålet med moratoriet er å beskytte verdens største regnskog, Amazonas, mot hogst til fordel for soyaproduksjon. Avskoging i Amazonas står for 75 prosent av Brasils utslipp av drivhusgasser.

Som en del av moratoriet forplikter verdens største soya-forhandlere og eksportører seg til å ikke kjøpe soya fra nylig avskogete områder i Amazonas.

Under en felles pressekonferanse tirsdag 17.06 mellom soya-forhandlerne, Abiove, Brasils nye miljøminister Carlos Minc, Greenpeace og en rekke andre NGOer, ble det offentliggjort at moratoriet fra 2006 skal forlenges frem til 2009.

Moratoriet har hatt en positiv effekt i regnskogen. Undersøkelser gjort i april i år viser at ikke noe av soyaen som ble produsert i 2007 i Brasil, stammet fra nylig avskogete områder.