Rettssaken mot Statoil

Legg til en kommentar
Nyhet - 21 februar, 2011
Den 10. februar ble Statoil anmeldt for 19 brudd på miljøloven av kanadiske myndigheter. Den 6. april må de møte for retten i Edmonton.

Anmeldelsen gjelder tjæresandanlegget i Alberta, og gjelder forhold fra 2008 og 2009. Statoil har vært under etterforskning i tre år.

Risikerer 60 millioner i bot

Fire av punktene i anmeldelsen gjelder bevisst feilinformasjon og mangel på informasjon, eller som det står i anmeldelsen: "did knowingly provide false or misleading information".

Hvis Statoil blir dømt, risikerer de opptil 60 millioner i bøter. Anmeldelsen kom mindre enn to uker etter at Statoil startet opp produksjonen av olje fra tjæresand i Canada.

Statoils forsvar

Statoils forsvar for tjæresandprosjektet har siden starten vært at de skal gjøre det på en mer miljøvennlig måte enn noen andre selskap har gjort før.

Greenpeace mener at det ikke finnes noen miljømessig forsvarlig måte å utvinne olje fra tjæresand på.

Hva angår Statoils troverdiget i miljøspørsmålet, taler anmeldelsen og etterforskningen for seg selv.