StatoilHydro må ut av canadisk tjæresandutvinning nå!

Nyhet - 21 mai, 2008
Om noen år kan Helge Lund vise barnebarna filmen som viser gigantiske maskiner som graver dypt i grunnen, der det for ikke så lenge siden sto gammel skog og urbefolkningen levde og jaktet. Fugler og andre dyr holdes på avstand med propankanoner for ikke å havne i de enorme giftpølene.

Selskapet Suncor utvinner olje fra sanden i Alberta, Canada.

For å få opp oljen sprøyter StatoilHydro enorme mengder vanndamp og løsemidler ned i brønnliknende konstruksjoner og bokstavlig talt underminerer alle canadiske klimamål og internasjonale forpliktelser.

Olje- og energiminister Åslaug Haga, som største aksjonær og eier av StatoilHydro, kan sitte i nabosofaen med sine barnebarn og fortelle historier om hvordan urbefolkningen i området levde en gang i tiden.

Greenpeace oppfordrer StatoilHydro til å trekke seg ut av denne moralsk og etisk uforsvarlige industrien nå, før vår skitneste oljeututvinning blir satt i gang for alvor. Det er ingen skam å snu!

Les faktark om utvinning av tjæresanden her