StatoilHydros tabbekvote oppbrukt

Nyhet - 26 mai, 2008
Lekkasjen på Statfjord A er den siste i en lang rekke hendelser, som viser at StatoilHydro ikke er i stand til å drive sikkert og ta miljøansvar.

Konsernsjef Helge Lund i StatoilHydro. Photo: Dag Myrestrand / StatoilHydro

Når StatoilHydro ikke en gang kan holde orden på normale operasjoner i etablerte områder, sier det seg selv at de ikke bør få lov til å bore etter olje i Lofoten, Barentshavet eller andre sårbare områder!

Heller ikke gå inn i nye, store områder med helt uprøvd teknologi: StatoilHydros planlagte oljeutvinning fra oljesand i Canada krever 2-5 ganger så mye energi og gir opp til 15 ganger så store CO2-utslipp som konvensjonell oljeutvinning på norsk sokkel.

Hvis den enorme oljereserven i Canada blir utvunnet som planlagt, vil StatoilHydro og andre produsenter stå for utslipp av flere milliarder tonn klimagasser (!). Da er ikke utslippet fra bruk av oljen inkludert...

Hvordan kan dette forsvares når hver enkelt av oss må godta høyere bensinpriser og kjøre mindre for å kompensere for klimautslippene fra oljeproduksjonen?