Steinblokker i Kattegat skal få ministre på banen

Nyhet - 15 august, 2009
Greenpeace har nå fullført utplasseringen av totalt 203 trålhindere i Kattegat og krever at både fiskeri- og miljøvernministrene tar grep for at EUs felles fiskeripolitikk ikke skal stå i veien for miljøtiltak overfor fiskeriene.

Natura 2000-områder er utpeket som bevaringsverdige og sårbare. Fiskeriene i EU-farvann reguleres gjennom EUs felles fiskeripolitikk. Selv i verneområder under EUs eget Natura 2000-direktiv har det vist seg svært vanskelig å gjennomføre nødvendige fiskerireguleringer gjennom denne felles politikken.

Utplasseringen av trålhindere er varslet gjennom en omfattende prosess i Sverige. Den er lovlig i henhold til svensk lov, men har skapt stor debatt. Aksjonen vil pågå i flere dager.

Greenpeace i snakk med lokale fiskere sør for Varberg i Sverige.

Greenpeace i snakk med lokale fiskere sør for Varberg i Sverige.

Greenpeace legger ned de første av de 180 steinblokkene for å stoppe bunntråling i Natura 2000-områdene Fladen og Lilla Middelgrund utenfor Varberg på den svenske vestkysten.

Fiskeripolitikken skal reformeres innen 2012, og må forbedres på en rekke områder. Sverige har utpekt 144 marine Natura 2000-områder, men mange er kun beskyttet på papiret. Greenpeace mener et nettverk av fullt beskyttete marine verneområder er et avgjørende bidrag forbærekraftig forvaltning av havområdene.

 

De 203 granittblokkene er plassert i de to svenske marine verneområdene Lilla Middelgrund og Fladen i Kattegat. Disse Natura 2000-områdene er anerkjent av både svensk og EU-lov som særlig sårbare og verdifulle habitater hvor bunntråling utgjør en viktig trussel. På grunn av EUs felles fiskeripolitikk er det likevel ikke lagt restriksjoner på fisket.

Greenpeace steinblokker vil nå gjøre området mindre egnet forbunntråling, og dermed bidra til økt beskyttelse av den sårbare havbunnen. Det kontroversielle tiltaket ville vært unødvendig om politikerne hadde tatt sitt ansvar, og har skapt bred debatt i både Sverige og Danmark denne uken.

Foto og video:
http://info.greenpeace.se/album/GPN_Media_Release/


Kontakt:

Havmiljørådgiver Staffan Danielsson, mob +46 703 536 585
Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge; 90107904 

Emner