Svartfisk-kamp gir resultater – fortsatt press nødvendig

Nyhet - 3 april, 2007
Arbeidet mot fiskepirater det siste året ser ut til å produsere solide resultater, til glede for miljø, kystsamfunn og fiskere. Men det må presses videre også i medgang.

Antallet ulovlige omlastinger har gått kraftig ned. (Kentauras og Gremyachinsk)

Dokumenterte pirattrålere får fortsatt fiske i norsk farvann og motta service i norske havner (Kosino og Pinro 2)
Analyserapport 2006 viser nedgang

Fiskeridirektoratets årlige analyserapport konkluderte nylig med at det russiske overfisket i Barentshavet hadde gått ned med ca 25 prosent fra 2005 til 2006. En slik reduksjon på bare ett år en meget positiv utvikling, selv om analysen også viste at det fortsatt var et betydelig svart uttak i 2006, opp mot 100.000 tonn.

Analysen viste også at landingsmønsteret er betydelig endret i perioden: De bekvemmelighetsflaggete transportfartøyene har forsvunnet, mer fisk blir levert i Norge og Russland og antallet leveranser totalt sett hadde gått ned. Et gjenværende problem er uregistrerte landinger i Spania, men også her er det bevegelse.

Havforskningsinstituttets analyser ga samme resultat, og anslår at om lag 30.000 tonn torsk ble spart i forhold til i 2005.


Høyere torskepriser hittil i 2007


Rapporter fra Råfisklaget for de første månedene i 2007 indikerer at utviklingen fortsetter og er forsterket i 2007. Ifølge Råfisklaget har torskeprisene ligget 20 prosent over samme periode i fjor, slik at det har blitt levert torsk for 300 millioner kroner mer i norske havner i år enn i fjor. Direktør Hermod Larsen mener redusert tilgang til ulovlig fisk er en vesentlig årsak til den økte etterspørselen etter norsk torsk.

Opplysningene fra Råfisklaget bekrefter vår oppfatning av at situasjonen for svartfiskerne har blitt gradvis strammere ettersom flere EU-havner etablerer kontrolltiltak og stadig flere av de store europeiske sjømataktørene nekter å kjøpe ulovlig fanget torsk fra Barentshavet. I mars har nesten ikke noe russisk torsk blitt levert til Europa, verken svart eller hvitt.


Greenpeace-fokus

Siden januar i fjor har Greenpeace forfulgt svartfisken til en rekke europeiske havner og frysedisker over hele Europa via vårt internasjonale nettverk. Vi har stilt krav til samtlige store europeiske torsketradere og sjømatselskaper om kun å benytte godkjente havner, kreve at all fisk er lovlig, og ikke akseptere fisk fra svartelistede fartøyer. Vi har også hatt tett samarbeid med Kystvakt og Fiskeridirektorat om ulovligheter knyttet til individuelle trålere og transportfartøyer, og brukt denne informasjonen overfor selskaper og europeiske myndigheter. Arbeidet har gitt en serie resultater og avdekket flere norske aktører som er involvert i det organiserte svartfisket på ulike måter, uten at disse har blitt straffet. Norsk svartfiske er også et tydelig problem.


Over til Helga Pedersen


Vi er glade for at arbeidet nå gir tydelige resultater, ikke bare i styrerommene og politiske fesstaler, men også på havet og i form av økte inntekter til lovlydige fiskere.

Det er likevel fortsatt behov for å opprettholde presset. Fiskeridirektoratets svartelister over fartøy som beviselig har trålt eller transportert ulovlig fisk er ikke oppdatert på mer enn et år. En rekke fartøyer unnslipper Kystvaktens grep. Både norske og internasjonale bakmenn får fortsatt gå fri, og det er grenser for hvor lenge Greenpeace kan stå for kontakten med sjømatindustri og matvarekjeder i denne saken.

Velkommen tilbake på jobb Helga Pedersen!

Les mer:

Fiskeridirektoratets analyserapport

Råfisklaget om verdistigning på torsk i 2007

Verktøykasse mot svartfisk

Gi en gave online

Jeg vil hjelpe Greenpeace ved å gi en pengegave.

Emner