Hurra! for bot til det sveitsiske biotek-firmaet Syngenta

Nyhet - 22 mars, 2006
Det brasilianske miljøvernbyrået IBAMA har gitt det sveitsiske biotekfirmaet Syngenta en bot på én million reals, tilsvarende i overkant av tre millioner norske kroner, for ulovlig testing og planting av genmodifisert soya. Beplantningen forgikk i en buffersone rundt Iguacu Falls, et område som står på verdensarvlisten til UNESCO.

Greenpeace-aktivister okkuperer et områder på 1645 hektar i Amazonas som er blitt avskoget uten lov, og har lagt ut en 2500 kvadratmeter stor banner. José Donizetti, presidenten av the Agricultural Producers Association i Santarem, holdes ansvarlig for den ulovlige avskogingen av det brasilianske miljøverndepartementet IBAMA.

Brasiliansk lov er veldig tydelig på at det er ulovlig å plante genmodifiserte planter i beskyttede områder og i buffersoner rundt disse, basert på føre-var prinsippet. IBAMA regner med at avlingen vil bli destruert snarest.

Dette er en klar advarsel til de som setter økonomisk gevinst foran biologisk sikkerhet og fremtvinger respekt for biologisk mangfold og områder som er beskyttet ved lov. Det er bare én uke siden Syngenta nektet for at de hadde gjort noe som helst ulovlig. Dette viser at det både var riktig og nødvendig av lokale bønder å okkupere området i forrige uke

Støtt oss

Gi fremtiden en gave! Greenpeace arbeid finansieres av privatpersoner som deg. Vi tar ikke imot penger fra stater eller bedrifter og de kan derfor ikke diktere vilkårene for vår virksomhet. Vi bestemmer selv over vår virksomhet, inspirert av støtten fra deg og andre privatpersoner. Og jo flere vi er, desto mer kan vi gjøre! Hver krone er viktig og selv en liten gave hjelper!

Emner