Dette er det Statoil kaller "bærekraftig utvikling i den canadiske villmarken". Seismikklinjer, veier og rørledninger i Statoils Leismerprosjekt i Alberta.

Foto | 11 mars, 2010

Dette er det Statoil kaller "bærekraftig utvikling i den canadiske villmarken". Seismikklinjer, veier og rørledninger i Statoils Leismerprosjekt i Alberta.