Urbefolkningen må lide for tjæresandutvinning i Canada

Nyhet - 18 juni, 2009
Motstanden mot tjæresandutvinning blant urbefolkningen i Canada øker og stadig flere indianerstammer går til sak mot canadiske myndigheter.
 
 
Bilde: (C) Greenpeace / Gustav Arvidsson

Melina Miyowapan Laboucan-Massimo tilhører Lubicon Cree stammen i Alberta i Canada. Hør hennes oppfordring til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og finansminister Kristin Halvorsen (mp3).
 
De føler seg fullstendig overkjørt av myndigheter og oljeselskaper, og etter mange år med forsøk på dialog går de nå til rettsapparatet med sine krav og bekymringer. De har sett seg lei på at de mister landområder og må avstå fra tradisjonell fangst og fiske, og ikke minst at forurensningen øker så sterkt at både mennesker og dyr dør som direkte årsak av tjæresandutvinningen.
 
Statoil og og det norske oljefondet har investert store beløp i både utvinning og store rørledninger.
 

 
 
Vil du vite mer?: 
 

Les mer om indianerstammen Lubicon Cree her http://www.lubicon.org/

Artikkel fra Amnesty Canada, som beskriver problemet veldig bra http://www.amnesty.ca/take_action/actions/canada_lubicon_cree.php 

Se omtalen på Kreativt forum her http://www.kreativtforum.no/?ID=Cases&guid=e626bf77-0216-4a68-abaa-cf02cc5a1c94