Våre grunnverdier

Side - 25 oktober, 2013
Alt arbeidet vi gjør for miljøet er basert på våre grunnverdier. De er vår veiviser i alt vi gjør, verden over.

Vårt hovedmål

Greenpeace er en uavhengig organisasjon som gjennom ikke-vold og kreative konfrontasjoner arbeider for å avsløre globale miljøproblemer og tvinge fram de nødvendige løsningene for en grønn og fredelig framtid. 

Greenpeace sitt mål er å ivareta livet på jorda i all sin mangfoldighet.

Derfor vil Greenpeace:

  • beskytte biologisk mangfold i alle former
  • motvirke forurensning og utnytting av verdens hav, land, luft og ferskvann
  • stoppe atomtrusselen
  • arbeide for fred, global nedrustning og ikke-vold

Personlig ansvar og ikke-vold

Vi tar personlig ansvar for våre handlinger, og vi forplikter oss til ikke-vold. Disse prinsippene er inspirert av kvekernes tanke om å 'bære vitnesbyrd'. Det dreier seg om å handle ut fra egen samvittighet – personlig handling og personlig ansvar. Vi står ansvarlig for våre handlinger, og alle som deltar i aksjon med Greenpeace har fått opplæring i hvordan demonstrere ikke-voldelig.

Uavhengighet

Vi sørger for å være uavhengige fra politiske og kommersielle interesser. Vi mottar ikke penger verken fra selskaper eller myndigheter i noe land. Og da mener vi ingen penger. Vi finansieres kun gjennom støtte fra enkeltpersoner og stiftelser. Uavhengigheten vår gir oss autoriteten vi trenger til å hamle opp med mektige krefter og få til reelle endringer. 

 

Greenpeace har ingen permanente venner eller fiender

Vi har ingen faste allierte eller motstandere når vi avslører miljøtrusler og jobber fram miljøløsninger. Hvis myndigheter eller selskaper er villige til å endre seg vil vi jobbe sammen med dem for å få det til. Men hvis de ikke gjennomfører, eller hvis de går tilbake på løftene sine, så kommer vi også tilbake og presser på. 

Det er handling, ikke fine ord, som teller. Slik vi ser det fins det kun en målestokk i enhver sak: miljøet må tjene på det.

Fremmer løsninger

Vi arbeider for miljøløsninger og for en åpen og informert debatt om samfunnets miljøvalg. Vi jobber ikke for å takle miljøproblemene, men for å fjerne dem. Det er derfor vi lagde et veikart for hvordan vi kan bevare havene gjennom å opprette marine verneområder, og utarbeidet et forslag til en energi(r)evolusjon som er veiviser til en ren og grønn økonomi. For oss holder det ikke å peke ut miljøbøllene; vi utvikler, forsker fram og fremmer de konkrete tiltakene som trengs for å skape en grønnere og fredeligere framtid for oss alle.

Tags