36 organisasjoner ber Jens trekke Statoil ut av tjæresand

Pressemelding - 7 mai, 2013
36 norske organisasjoner, fra AUF til Kirkens Nødhjelp, krever at regjeringen trekker Statoil ut av canadisk tjæresand på generalforsamlingen neste uke.

Tjæresand fra Albian Sands, Canada.

 

Onsdag får statsminister Jens Stoltenberg brev fra 36 norske organisasjoner som ber regjeringen instruere Statoils styre til å trekke selskapet ut av canadisk tjæresandutvinning. Blant underskriverne finnes en samlet miljøbevegelse, ungdomspartier som AUF og Unge Venstre, fagorganisasjoner som Unio og hjelpeorganisasjoner som Kirkens Nødhjelp. Gjennom Statoils engasjement i Canada blir det norske folk gjort indirekte medansvarlig for virksomhet som verken er forenlig med norsk eierskapspolitikk, norsk urfolkspolitikk eller norske klimamål, skriver organisasjonene i brevet til Stoltenberg.

- Sannsynlige økonomiske tap

Underskriverne trekker fram hensyn til urfolk, lokal natur og klima som viktige grunner til å trekke Statoil ut av tjæresandvirksomheten. Men det norske folk kan også lide økonomiske tap på grunn av virksomheten, advarer brevskriverne. - På grunn av statens høye aksjeandel i Statoil påføres norske borgere medansvar både for sannsynlige økonomiske tap på sikt, og for sviktende etiske vurderinger nå, heter det i brevet.

- Rettssaker underveis

Organisasjonene advarer Stoltenberg spesielt mot en kommende rettssak i Canada. Der vil Beaver Lake Cree First Nation kreve stans av all videre utvinning i deres område, som blant annet omfatter Statoils prosjekt Kai Kos Dehseh. Rettssaken kan framtvinge avvikling av Statoils omstridte tjæresandengasjement i Alberta.
- I så fall vil den norske stat, i kraft av sitt aksjeeierskap, være ansvarlig for å ha bidratt til juridisk dokumenterte brudd på urfolksrettigheter, heter det i brevet fra de 36 organisasjonene.

- Det er Jens som avgjør

Brevskriverne understreker at den norske statens stemme er helt avgjørende for at Statoil opprettholder tjæresandvirksomheten.
- Aksjonærer som representerte aksjeverdier for hele 10 milliarder kroner - dvs. tilsvarende selskapets tredje største aksjepost - stemte mot eller avholdende til fortsatt tjæresandvirksomhet på fjorårets generalforsamling. Statens stemme for fortsatt tjæresandutvinning var derfor avgjørende, skriver organisasjonene.

Disse har underskrevet:

Besteforeldrenes klimaaksjon, Concerned Scientists Norway, Greenpeace Norge, Mellomkirkelig Råd, Samisk Kirkeråd, WWF Norge, Attac Norge, AUF, Bellona, Bærekraftig Follo, Changemaker, Digni, Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, For Jernbane, Foreningen for Ressursbasert Økonomi, Framtiden i våre hender, Forum for utvikling og miljø, Grønn Ungdom, Kirkens Nødhjelp, Kristelig Folkeparti, Kristelig Folkepartis Ungdom, Miljøpartiet De Grønne, Norges Kristelige Studentforbund, Norges Naturvernforbund, Norges Sosiale Forum, Natur og Ungdom, Norsk Klimanettverk, Norsk nettverk for klima og helse, Rødt, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, SPIRE, Unio, Unge Venstre, Utviklingsfondet, Venstre