Ber opposisjonen ha is i magen

Pressemelding - 26 april, 2013
Regjeringen bestemte i dag at hele Barentshavet sørøst skal åpnes for olje- og gassvirksomhet. På tross av advarsler fra en samlet miljøbevegelse har Regjeringen nå godkjent petroleumsvirksomhet aller lengst nord i Barentshavet sørøst.

- Når Regjeringen gir grønt lys for oljeboring helt inn i isfylte farvann, beviser de hvor tungt oljetåken ligger i Regjeringskorridorene, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Regjeringens innstilling skal behandles i Stortinget for endelig vedtak. Greenpeace håper opposisjonen vil rette opp stortingsmeldingen, og beholde isfylte farvann fri for petroleumsvirksomhet.

- Dagens hasteåpning er ikke annet enn uforsvarlig, og eliminerer siste rest av miljøtroverdighet Regjeringen har i oljespørsmål. Nå er det opp til Stortinget å rette opp i rødgrønne feil, sier Truls Gulowsen.

Områdene nord i Barentshavet sørøst er preget av lange avstander til utstyr, lave temperaturer, ising, tåke og plutselige værforandringer. Regjeringen bestemte i dag at det skal bli tillatt med oljeboring i farvann som ofte er dekket av is. På samme tid anerkjenner de at det i dag ikke finnes noen effektiv teknologi for å fjerne oljesøl fra is, bortsett fra brenning av oljesølet.

- Det er en grunn til at Norge, frem til i nå, ikke har tillatt petroleusvirksomhet i isfylte farvann. I dag tar Regjeringen et skritt i helt feil retning, og beviser nok en gang at de lar avgjørelsene sine styre av en oljeindustri som presser seg inn i områder de ikke engang har teknologi for å operere i, sier Gulowsen

- Åpningen av Barentshavet sørøst er ikke bare et hån mot norske klimaforpliktelser, men et vitnesbyrd om norske politikere ikke har peiling på hvordan forholdene er lengst nord i Barentshavet, sier Gulowsen.