Greenpeace nektes adgang til Kara-havet

Pressemelding - 21 august, 2013
Russiske myndigheter har nektet Greenpeaces isbryter “Arctic Sunrise” adgang til den nyetablerte nordlige sjøruta, til tross for at skipet har oppfylt alle krav for å få adgang.

Arctic Sunrise i Barentshavet

 

- Dette er et dårlig skjult forsøk på å stoppe en fredelig protest og hindre at russisk oljeleting i Arktis får internasjonal oppmerksomhet. Folk bør få vite om hvilken risiko disse oljeselskapene vil utsette Arktis for, sier Erlend Tellnes, arktisrådgiver for Greenpeace i Norge, og ombord på skipet “Arctic Sunrise”.

I følge offisiell statistikk fra Russland er Rosneft det selskapet som slipper ut mest olje på land. I 2011 slapp de ut så mye som 163,000 oljetønner, samtidig som de gjør nærmest ingenting for å rydde opp. Nå gjør de seg klare til å starte oljevirksomhet til havs i det isfylte Arktis.

Greenpeace mener avgjørelsen er et forsøk på å hindre dem i å avsløre det russiske oljeselskapet Rosnefts aktiviteter. En rekke fartøyer er hyrt inn av Rosneft og partneren ExxonMobil for å gjøre seismiske og geologiske undersøkelser i Karahavet, som forberedelser til å starte oljeboring i Arktis.

- Avgjørelsen om å nekte skipet vårt adgang er åpenbart politisk motivert. Russland bruker miljølovverket mot oss, for å hindre oss i å gjennomføre fredelige protester mot risikoen ved oljeutvinning i Arktis, sier arktisrådgiver Erlend Tellnes.

Greenpeace International fylte ut tre detaljerte søknader til administrasjonen for den nordlige sjøruta for å få adgang, og sa tydelig at intensjonen er å gjennomføre fredelige og lovlige protester. Alle søknadene ble avslått. (1) For den siste søknaden var begrunnelsen for avslaget at de ikke hadde oppgitt tilstrekkelig informasjon om hva skipet tåler av is. Fra mønsteret i avslagene er det tydelig at administrasjonen aldri har vært interessert i å gi Greenpeace adgang, og at avgjørelsen er i strid med internasjonal lov og retten til fri navigasjon (2).

Ingen av de seks fartøyene i området som er hyrt inn av Rosneft og ExxonMobil har så høy klassifisering som “Arctic Sunrise”. I år har mer enn 400 fartøy fått adgang til den nordlige sjøruta, og mange av dem har lavere klassifisering enn “Arctic Sunrise”, som er klassifisert som en isbryter (3).

Greenpeace har sendt et brev til ledelsen i administrasjonen for den nordlige sjøruta, og bedt om at den politisk motiverte avgjørelsen endres. Kopier av brevet er også sendt til Nederlands samferdselsdepartement og utenriksdepartement, siden “Arctic Sunrise” seiler under nederlandsk flagg.

Kontakt:
Åshild Lappegård Lahn, kommunikasjonsansvarlig Greenpeace i Norge, tlf 977 10 530
Erlend Tellnes, Arktisrådgiver Greenpeace i Norge, tlf  +47 993 73 407, skype: erlendtellnes