Heier på miljøbølgen

Pressemelding - 19 august, 2013
I dag har Bellona advart mot å stemme på Miljøpartiet de Grønne. Greenpeace ønsker den nye miljøbølgen velkommen.

Leder for Greenpeace i Norge Truls Gulowsen

Til NRK i dag sier Bellona at de advarer folk mot å stemme på Miljøpartiet de Grønne. Greenpeace vil ikke advare mot å stemme på noen av miljøpartiene.

- Vi vil bare advare mot å stemme på fossilpartiene Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, og vi ønsker den nye miljøbølgen velkommen. Miljøpartiet skal ha ros for å ha klart å løfte forbruksdebatten og debatten om oljeutvinningstempoet, og ikke minst å ha bidratt til at klima er en så viktig valgkampsak, sier leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen.

Forskjeller på partiene

Greenpeace mener det er viktig å få fram forskjellene som fins mellom de ulike miljøpartiene og i miljøbevegelsen.

- De Grønne er skeptiske til karbonfangst og -lagring og elektrifisering av sokkelen som klimaløsninger, og der er de på linje med oss i Greenpeace. Vi mener det trengs mer grunnleggende endringer om vi skal få til den nødvendige omstillingen til et bærekraftig samfunn, sier Truls Gulowsen.

Han understreker at de store forskjellene fins mellom miljøpartiene og fossilpartiene Arbeiderpartiet, Høyre og FrP.

- Disse tre partiene er ikke villige til å sette grenser for oljeindustrien og få oss ut av fossilsamfunnet. Da er det bra at det fins en rekke gode miljøpartier som miljøbevisste velgere kan stemme på, sier Gulowsen.

Kontakt

Truls Gulowsen, leder i Greenpeace i Norge
Tlf: 901 07 904

Åshild Lahn, Presseansvarlig i Greenpeace i Norge
Tlf: 977 10 530

Emner