Norge må utvide og styrke moratorium for å stoppe skogsødeleggelse

Pressemelding - 25 april, 2013
Oslo, 25 April, 2013: I dag la Greenpeace fram bevis på hvordan en ledende palmeoljeprodusent - Duta Palma - nylig har ryddet regnskog- og torvland innenfor et område som omfattes av Indonesias moratorium og som er et kritisk habitat for den truede Sumatra tigeren. Duta Palmas brudd på moratoriet har vist at gjeldende regelverk og håndheving av moratoriet mot avskoging ikke fungerer.

Bevismaterialet på ødeleggelsene.

Duta Palma har over lengre tid ødelagt regnskog- og torvmyrområder. Men Greenpeace sin nyeste undersøkelse er spikeren i kisten, som beviser at alle som handler med/kjøper fra Duta Palma er forbundet med avskoging og ødeleggelse av tigerhabitat, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Greenpeace sine undersøkelser viser hvordan Duta Palma har annektert og ryddet hundrevis av hektar utenfor de offisielle grensene for en av sine konsesjoner i Riau, Sumatra. Dette er kartlagt torvområde og tigerhabitat og er dermed i klar strid med gjeldende skogsmoratorium.

I 2010 inngikk Norge og Indonesia en skogsavtale om å beskytte den indonesiske regnskogen, til en verdi av 6 mrd kroner. Den sentrale delen av avtalen som hindrer hogst, på folkemunne kalt moratoriet, utløper nå i mai. Som følge av lobbyvirksomhet fra palmeoljeindustrien ble moratoriet svekket. Tilfellet med Duta Palma er bevis for dette.

Duta Palma har en lang historie med ulovlig avskoging og konflikt med lokalbefolkning. Så sent som 7. april 2013, fordømte distriktsparlamentet den pågående konflikten mellom Duta Palma og lokalsamfunn, en konflikt som denne måneden har medført at liv har gått tapt, men fortsatt uten at offentlige myndigheter har grepet inn.

Hvis ikke gjentatte lovbrytere som Duta Palma blir straffet eller utvist og moratorium utvidet og styrket for å stoppe avskogingen, kan Norge med rette bli sett på som en tannløs tiger. Norge må handle nå, mens vi har fortsatt noen tigre igjen, sier Truls Gulowsen.

Palmeolje knyttet til avskoging og ødeleggelse av tigerhabitat i Indonesia kan fortsatt finnes i matvarer og andre produkter, advarer Greenpeace i rapporten. Globale merkevarer løper en enorm risiko ved å bruke palmeolje i deres produkter, dersom denne kommer fra selskaper som ødelegger regnskogen. Sime Darby og Wilmar, verdens største palmeoljeforhandler, er kjent for å ha kjøpt fra Duta Palma.

En nøkkel til å lykkes med skogsavtalen mellom Norge og Indonesia er å utvide og styrke moratoriumet og ta en gjennomgang av de eksisterende konsesjonene. Lovbrytere, slik som Duta Palma, både kan og må stoppes, sier Gulowsen.

Notes to editor:
The report "A dirty business":  How a leading RSPO palm oil producer is clearing peatland tiger habitat covered by Indonesia’s moratorium on deforestation” can be downloaded from: http://www.greenpeace.org/international/dirty-business/
‘Duta Palma’ is the common name for the Darmex Agro group.

 

Bilder til presse

Kontakt:

Truls Gulowsen, leder i Greenpeace i Norge, , 90107904

Erika Bjureby, politisk skogsrådgiver, , 47823154.

Emner