Regnskogversting gir etter for miljøpress

Pressemelding - 5 februar, 2013
Etter mange år med press fra Greenpeace har Asian Pulp and Paper (APP), en av verdens største papirprodusenter, i dag offentliggjort en ny skogvernpolicy som vil kunne avslutte selskapets kontroversielle avskogingshistorie i Indonesia.

APP forplikter seg til en ny skogpolicy der hogst av regnskog og etablering av plantasjer på torvmyrer ble forbudt.

- Vi roser APP for denne nye policyen, som kan bety enormt for Indonesias verdifulle regnskog. Men det er det som skjer i skogen som teller. Vi vil følge nøye med, lover Bustar Maitar som leder Greenpeace sin skogkampanje i Indonesia.

Indonesias unike regnskog er sterkt truet av avskoging, og det er papirmasseindustrien som sammen med palmeoljenæringen som utgjør det største presset på den gjenværende urskogen.

Etter avsløringer fra Greenpeace om hvordan APP har bidratt til avskoging i Indonesia har over 100 internasjonale papirkunder brutt samarbeidet med APP og krevd at selskapet må slutte å ødelegge regnskog. Blant disse er Adidas, Kraft, Mattel, Hasbro, Nestlé, Carrefour, Staples og Unilever.

– Skagenfondene og Oljefondet trakk seg fra APP som følge av avsløringene om regnskogsødeleggelser. Men Oljefondet har fortsatt aksjer i andre regnskogsverstinger som Wilmar International. Dette illustrerer behovet for en helhetlig tilnærming til regnskogsspørsmål fra Norges side, sier Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.

APP’s nye skogforpliktelse kommer på et avgjørende tidspunkt. Det toårige hogstmoratoriet som ble lansert i samarbeid med Norge i 2011 utløper i mai i år. Greenpeace oppfordrer både Norge og Indonesia til å benytte anledningen til en full gjennomgang av alle hogstkonsesjoner, og gjennomgå lovverket slik at APP lettere kan holde sine nye løfter.

– Når industrien viser vilje til samarbeid, er det avgjørende at myndighetene følger opp, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Les mer om saken (engelsk)

Kontakt:

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, 901 07 904
Henning Reinton, kommunikasjonssjef, 916 00 474

 

Emner