Russisk påtalemyndighet krever forlenget varetekt for 30 Greenpeace-arresterte

Pressemelding - 15 november, 2013
Russisk påtalemyndighet har i dag nedlagt påstand om ytterligere tre måneders varetekt for de 30 aktivistene, journalistene og mannskapet som ble arrestert etter miljøprotesten mot Gazproms oljerigg i russisk del av Barentshavet i september.

De 30 har allerede sittet to måneder i varetekt, først i Murmansk og de siste dagene i St Petersburg, og er siktet for pøbel- og piratvirksomhet, med strafferammer på henholdsvis 7 og 15 års fengsel.

- Greenpeace tar alltid fullt ansvar for våre handlinger og er rede til å ta vår straff, men disse reaksjonene er fullstendig ute av proporsjoner og har ingen sammenheng med hva som faktisk skjedde under miljøprotesten mot Gazproms oljerigg, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Påtalemyndigheten hevder forlenget varetekt er nødvendig av hensyn til etterforskningen.

- Russiske myndigheter har allerede brukt to måneder på å ”etterforske” en sak som er grundig dokumentert fra begge sider: to aktivister forsøkte å feste et banner på en oljeplattform i russisk Arktis, men ble fjernet med makt og våpenbruk.  Alle ser at dette er trakassering for å ha avslørt miljø- og klimafarene ved oljeboring i Arktis, ikke reell etterforskning, påpeker Truls Gulowsen.

Greenpeace vil bestride forslaget om forlenget varetekt i retten i St Petersburg neste uke.

Kontakt: Truls Gulowsen, 90107904

Om aksjonen og hvorfor den ble gjennomført.

Kampanjen for å få de fengslede løslatt.