Forventet og skuffende om Oljefondet

Pressemelding - 3 desember, 2014
Greenpeace er dypt skuffet over konklusjonene fra Skancke-utvalget og mener at utvalget tar fullstendig feil når det ikke kommer med en anbefaling om å trekke Oljefondet ut av kull- og fossilinvesteringer.

- Det faktum at utvalget ikke klarer å finne én eneste grunn til å trekke Oljefondet ut av kull- og fossilinvesteringer viser at Skancke-utvalget er totalt i utakt med den verdenen vi befinner oss i. Det finnes ingen bevis for at ti år med eierskapsutøvelse har gitt noen som helst form for resultater, sier leder for Greenpeace i Norge Truls Gulowsen. 

I forrige uke lanserte Greenpeace i samarbeid med Framtiden i våre hender rapporten «Dirty and Dangerous» som tar for seg Oljefondets kullinvesteringer. Rapporten viser at Oljefondet har over 80 milliarder kroner investert i selskaper som er tungt eksponert i kullsektoren, noe som gjør Norge til verdens 8. største kullinvestor.

-  Vi krever derfor fortsatt at Oljefondet som et minimum trekker seg ut av de 158 kullselskapene som ble identifisert i vår rapport og vi registrerer at det fortsatt er politisk flertall for dette på Stortinget uansett hva Skancke-utvalget påstår, sier Gulowsen.

Greenpeace mener at utvalget startet med feil mandat og har fortsatt å tolke det feil gjennom hele prosessen. Det ble bedt om å «vurdere om utelukkelse av kull- og petroleumsselskaper framstår som en mer effektiv strategi enn eierskapsutøvelse» og om å «gi råd om mulige kriterier for eventuell utelukkelse av denne type selskaper».

- Når utvalget ikke klarer å finne en eneste grunn til å trekke oss ut fra disse investeringene så har de ikke engang klart å svare på oppgaven de har fått. Det viser at utvalget sitter så fast i finansmarkedsdynamikken at dette er en rapport for skuffen, sier Gulowsen.

Les rapporten fra ekspertutvalget.

For flere kommentarer ta kontakt med Truls Gulowsen på +47 901 07 904 eller kommunikasjonssjef Johan Lie Hammerstrøm på +47 416 91 523