Lover protester mot Statoil-planer

Pressemelding - 12 mai, 2014
Stavanger, 12. mai: Greenpeace-skipet Esperanza drar nordover fra Stavanger tirsdag. Målet er å beskytte Bjørnøya og iskanten mot oljesøl. Både Statoil og Exxon planlegger ekstremboringer i Arktis i sommer.

Esperanza til kai i Stavanger

- Vi har allerede funnet mer olje enn klimaet tåler. Da er det en dårlig idé å bore stadig lenger nord, og i et område så nært den biologisk sårbare iskanten og naturreservatet Bjørnøya. Statoil sier selv at et oljeutslipp her kan treffe naturreservatet på under en uke, og hjelpen er langt unna, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace.

Statoil planlegger å bore tre letebrønner i det kontroversielle Hoop-området nord i Barentshavet.  Polarinstituttets nye faglige definisjon av iskanten har ført til politiske uenigheter om hva dette betyr for regjeringens politikk om å ikke tillate oljeboring ved iskanten. Greenpeace mener Hoop-feltene ikke hadde blitt delt ut med dagens kunnskap om iskanten og faren for at oljeutslipp herfra kan treffe is eller naturreservatet Bjørnøya.

Lundefugl i fjellkant på Bjørnøya

- Det er en grunn til at iskanten er en viktig grense, og at regjeringen i dag ikke godtar oljeboring ved iskanten. Dette er et område med store biologiske verdier, som er svært sårbart ved et oljeutslipp. Samtidig har vi i dag ikke noe effektivt utstyr til å fjerne oljesøl fra is, derfor bør ikke denne boringen gjennomføres, sier Truls Gulowsen.

Greenpeace vil klage på Statoil sin beredskapsplan for boringene, slik at miljøvernminister Tine Sundtoft vil få denne boringen på sitt bord i løpet av kort tid. Høringsfristen er satt til 27.mai 23.mai.

- Klima- og miljøvernministeren har fortsatt mulighet til å stoppe denne boringen. Det er udemokratisk om Sundtoft lar boringene starte før klagene er behandlet, sier Truls Gulowsen.

Når skipet Esperanza reiser nordover, skal Greenpeace fortsatt være til stede i Stavanger fram til Statoils generalforsamling 14. mai. Som Statoil-aksjonær har organisasjonen levert inn to forslag til generalforsamlingen: et forslag om at Statoil følger norsk miljøstandard i Arktis, og dermed ikke borer i isfylte farvann, og et forslag sammen med WWF om å trekke Statoil ut av det omstridte tjæresandprosjektet i Canada.

- Statoil har fremdeles mulighet til å legge disse kontroversielle boreplanene på hylla, og heller starte omstillingen til et grønnere og mer framtidsrettet Statoil. Generalforsamlingen er en god mulighet til å starte denne prosessen, og vi håper de benytter sjansen, avslutter Truls Gulowsen.

Kontakt:
Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge (i Stavanger), tlf 901 07 904
Erlend Tellnes, Arktisrådgiver for Greenpeace i Norge (i Stavanger), tlf 993 73 407
Åshild Lappegård Lahn, kommunikasjonsansvarlig (i Stavanger), tlf 977 10 530

I forbindelse med Statoils satsing på tjæresand og Arktis har Greenpeace startet initiativet NewStatoil. Det inviterer til debatt om hvilke beslutninger Statoil må ta dersom de skal være en del av løsningen på klimautfordringene.