Nordsjøen er ikke et laboratorium!

19 tonn olje vil nå dumpes i havet om ikke klima- og miljøminister Tine Sundtoft griper inn.

Pressemelding - 28 august, 2014
19 tonn olje vil nå dumpes i havet om ikke klima- og miljøminister Tine Sundtoft griper inn. Det franske oljeselskapet Total, kjent fra omstridte oljeprosjekter utenfor Vest-Sahara og vurdert utestengt av Oljefondet, har nå fått lov av Miljødirektoratet til å dumpe større mengder oljeholdig borekaks i Nordsjøen. Dette som første selskap etter forbudet av 1993. Greenpeace og WWF-Norge mener dette er langt fra ansvarlig forvaltning og ber nå Sundtoft stoppe de tiltenkte utslippene.

Siden 1993 har oljeholdig borekaks måtte bli reinjisert eller prosessert
på land i egne anlegg. Ny teknologi som skal kunne rense noe av kaksen på
havet har gjort at Total har søkt om, og fått tillatelse til å dumpe dette
i havet i etterkant.

Det er godt kjent i forskningsmiljøene at vi har store kunnskapshull når
det kommer til oljeholdig borekaks’ påvirkning på havmiljøet, men at det
lille vi vet peker mot store skader på livsformer på og nær havbunnen.
Miljødirektoratets begrunnelse for å la total dumpe oljebasert kaks er at
de ser på det som et pilotprosjekt som kan samle kunnskap.

Havforskningsinstituttet sier i sitt høringssvar at oljebasert kaks ikke
bør dumpes, selv med ny teknologi, «fordi den inneholder så høye nivå av
olje og vil gi estimert totalutslipp på ca. 19 tonn olje.» Greenpeace og
WWF mener dette er en klar beskjed til Sundtoft om å la være.

- Det å kaste føre-var-prinsippet og et forbud som har stått seg til
tross for stadige ønsker om økt profitt for næringa på båten er
uakseptabelt. Nordsjøen er ikke et laboratorium, og vi kan ikke godta at
dette blir gjennomført. Miljødirektoratet har her gjort et vedtak på svært
mangelfullt grunnlag og som også bryter med Naturmangfoldloven. Det er nå
opp til Sundtoft å rette opp i dette, sier Truls Gulowsen, leder for
Greenpeace i Norge.

Totals besparelse på dumpingen er etter deres egne beregninger kun 12
millioner kroner. Om resten av næringa følger etter vil vi kunne finne oss
i en situasjon der vi tillater at 60 tonn olje årlig dumpes i våre mest
sårbare områder.

- I tillegg til å utsette livet i Nordsjøen for mer oljebasert kaks,
vil denne tillatelsen undergrave det internasjonale regelverket som forbyr
dumping av miljøfarlig avfall til havs. Norge har tidligere vært en
pådriver for dette regelverket, og denne rollen må vi opprettholde - særlig
nå som oljeindustrien leter etter enkle løsninger for å spare penger, sier
Arild Skedsmo, fagsjef i WWF Norge.

Den formelle klagen fra WWF og Greenpeace.

For mer info eller ytterligere kommentarer, kontakt gjerne:
Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, tlf: 901 07 904
Arild Skedsmo, fagsjef i WWF Norge, tlf: 994 63 531

Skriv under for å kreve Arktis beskyttet