Statoil har igjen startet boring før klagefristen er ute

Pressemelding - 27 august, 2014
Statoil begynte boringen ved oljebrønnen Pingvin i Barentshavet flere uker før klagefristen gikk ut. Nå ligger de klar til å bore letebrønn Isfjell like ved, også denne lenge før klagefristen er gått. Greenpeace-skipet Espeanza ankom området i morges.

Greenpeaceskipet Esperanza er tilstede ved Statoils letebrønn Isfjell.

- Vi kom hit i morges for å se om de hadde overholdt fristene for klagegang. Vi tror det er lite sannsynlig at de ligger og dupper helt til 15. september når klagefristen for boringen Isfjell går ut, sier Sune Scheller ombord Greenpeace-skipet Esperanza.

Vi kunne i går lese i VG at Miljødirektoratet systematisk har gitt tillatelse til å bore, før klagefristen har løpt ut. Dette var tilfelle i 156 av de 162 tillatelsene gitt de fire siste årene.
Miljødirektoratet har satt som krav at Statoil ikke får starte å bore i oljeførende lag før 18 september for å sikre reel klagegang. Likevel er riggen allerede i posisjon for å starte boringen.

-  Å levere søknader sent, og sette riggen i posisjon før behandlingen er ferdig, er et knep fra oljeselskapene for å legge press på Miljødirektoratet. Det er ufint og kan føre til at viktige hensyn for blant annet naturmangfold ikke tas. - sier Erlend Tellnes, kampanjeleder for Arktis i Greenpeace Norge.

Det er ikke første gang Statoil må vente med å starte boring. Da de skulle bore Apollo i Hoop-området i sommer, måtte riggen vente i påvente av behandlingen av en klage fra Greenpeace.

- Når Statoil skulle bore Apollo-brønnen i Barentshavet i vår, måtte de avvente oppstart på grunn av en klage fra oss. Statoil leverte søknaden sent. De hadde varslet boringene ett år i forveien, men leverte likevel ikke søkanden før ganske nær borestart, sier Tellnes

Som det kom frem i VG saken i går har oljeselskapene 13 ganger tidligere startet boringen før klagefristen er gått ut, og Greenpeace frykter at det samme er iferd med å skje igjen ved Isfjell-feltet hvor Statoil nå ligger klar med riggen Transocean Spitsbergen.

- Dette er Miljødirektoratets sjanse til å vise at de mener alvor med den demokratiske prossessen og stanser boringen frem til klagefristen er over den 15. September, sier Tellnes

Kontakt:

Erlend Tellnes, kamapnjeleder for Arktis i Greenpeace Norge +47 99 37 34 07
Truls Gulowsen, leder Greenpeace Norge  +47 90 10 79 04
Sune Shcller, kampanjerådgiver ombord  - via Erlend Tellnes

Skriv under for å kreve Arktis beskyttet