5,37 milliarder kroner krever et nytt og bedre Statoil

Pressemelding - 14 mai, 2014
Aksjeverdier over 5,37 milliarder kroner går mot Statoil-styrets anbefaling om å fortsette i tjæresand og isfylte farvann i Arktis.

Greenpeace informerer aksjonærene på vei inn til Statoils generalforsamling om NewStatoil.

Stavanger, 14.mai:  5, 37 milliarder kroner gikk mot Statoils styre i forslaget om å trekke Statoil ut av tjæresand, mens 3,5 milliarder gikk mot styret i Greenpeace sitt forslag om å trekke Statoil ut av Arktis.

- Det blir tydeligere og tydeligere at investorene i Statoil anser tjæresand i Canada og oljeboring i Arktis som for risikable investeringer. Nye Statoil tvinger seg frem, og Helge Lund må være en ansvarlig konsernsjef og endre kurs, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

En ny rapport fra Carbon Tracker Initiative advarer mot at investeringer i ukonvensjonelle ressurser som tjæresand og arktisk olje kan være tapsinvesteringer dersom verden lykkes med klimapolitikken. Statoil troner øverst på listen over selskaper med risikable investeringer i Arktis.

- Minst ⅔ av kjente fossilressurser må bli liggende hvis vi skal ha sjanse å holde oppvarmingen innenfor to grader, og da er det bare logisk å la de dyreste, mest risikable og mest miljøskadelige ressursene, som tjæresand og arktisk olje, bli liggende, sier Truls Gulowsen.

Statoils generalforsamling behandlet i dag to vedtaksforslag fra organisasjonen, som har 4 aksjer i Statoil. Et av forslagene er at Statoil følger norsk miljøstandard i Arktis, og dermed ikke borer i isfylte farvann, og et forslag sammen med WWF om å trekke Statoil ut av det omstridte tjæresandprosjektet i Canada. Storebrand er et av selskapene som støttet sistnevnte forslag:

- Vi er prinsipielt uenige i at man skal utvinne oljesand. Høye utslipp og flere andre risikofaktorer gjør at vi mener prosjektene også er finansielt risikable, sier Christine Meisingset, leder for bærekraftanalyse i Storebrand.

Kontakt:
Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, tlf 901 07 904
Martin Norman, klima- og tjæresandrådgiver i Greenpeace, tlf 958 04 950
Åshild Lappegård Lahn, kommunikasjonsansvarlig (i Stavanger), tlf 977 10 530