Blir det Polarsirkelen eller ekvator som flyttes neste gang?

Pressemelding - 20 januar, 2015
- Tine Sundtofts flytting av iskanten er manipulering av forskning og en underminering av egne fagetaters troverdighet som en miljøvernminister ikke kan stå for, sier leder for Greenpeace i Norge Truls Gulowsen.

Tine Sundtoft

Sundtoft har nå trukket grensen for iskanten på en måte som gjør at ingen av de foreslåtte blokkene i 23. konsesjonsrunde kommer i konflikt med iskanten. Dermed kan regjeringen effektivt hoppe bukk over samarbeidsavtalen med KrF og Venstre som sier at iskanten skal vernes for oljevirksomhet.

- Iskantdefinisjonen basert på data fra 1984-2013 som Polarinstituttet kom med ifjor gjorde at nesten alle blokkene nordøst i konsesjonsrunden havnet innenfor iskanten. Nå har tydeligvis regjeringen bestemt seg for å flytte iskanten lenger enn noen faginstanser anbefaler før de lyser ut samtlige blokker til oljenæringens glede, sier Gulowsen.

Forskjellen mellom Regjeringens nye iskantdefinisjon og den Polarinstituttet la til grunn i sin miljøfaglige høring til 23. konsesjonsrunde er at Sundtoft har lagt til et statistisk kriterie om ”30% sannsynlighet for is i april”.

- Dette trikset flytter ”iskanten” flere hundre kilometer nordover, men beskytter dessverre verken miljøet eller ministerens faglige integritet, sier Gulowsen, som forventer at Stortinget retter opp i fadesen når saken skal behandles endelig til våren.

Polarinstituttets sin miljøfaglige iskantdefinisjon til høring til 23. konsesjonsrunde

Regjeringens nye iskantdefinisjon

 

For flere kommentarer eller mer informasjon ta kontakt med:
 
Leder for Greenpeace i Norge Truls Gulowsen (mobil 901 07 904)
Kampanjeleder for Arktis Erlend Tellnes (mobil 993 73 407)
Kommunikasjonssjef Johan Lie Hammerstrøm (mobil 416 91 523)