Opprop: Stopp Grunnlovsstridig oljeleting i Arktis

Pressemelding - 27 april, 2015
18 organisasjoner og politiske ungdomspartier og 200 samfunnsengasjerte underskrivere står i dag bak en oppfordring til Stortinget om å respektere rettighetene den nye miljøparagrafen i Grunnloven gir dagens og morgendagens generasjoner. Sammen krever underskriverne at Stortinget lytter til de faglige advarslene mot å redefinere iskanten og stopper all ny oljeaktivitet i det sårbare Arktis.
Regjeringen har gjennom sin behandling av Iskant-spørsmålet krenket rettighetene til dagens og morgens generasjoner til et godt miljø og klima. Disse rettighetene er de pliktige til å beskytte gjennom Grunnlovens §112. Når regjeringen ikke lytter mener vi tiden er moden til å prøve disse rettighetene for domstolene, sier Høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen. 

Oppropet kommer i etterkant av Regjeringens utlysing av 57 nye letetillatelser i Norskehavet, Barentshavet og opp mot den arktiske iskanten i den 23. konsesjonsrunden. Konsesjonsrunden er nå fulgt opp med meldingen stortingsmeldingen «Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten».  Ikke uventet legger regjeringen til grunn en ny definisjon av iskanten som stemmer overens med deres beslutning om storstilt oljeaktivitet i et av verdens viktigste naturområder.

Regjeringens beslutning er uforenlig med en bærekraftig miljø- og klimapolitikk. Oljeutvinning i Arktis vil påføre våre etterkommere store byrder og utfordringer, og derfor bryter Regjeringen også det konstitusjonelle likhetsprinsipp i Grunnlovens §98, idet den skaper ulikhet mellom generasjonene, sier Pål Lorentzen.

For intervjuer eller mer informasjon ta kontakt med:

Høyesterettsadvokat og styreleder i Norsk Klimastiftelse Pål W. Lorentzen:  +47 55 30 61 00

Leder for Greenpeace i Norge Truls Gulowsen: +47 90107904

Les hele oppropet med 200 underskrivere.