Greenpeace klager inn ny arktisk oljebrønn

Pressemelding - 10 februar, 2015
Greenpeace har klaget på en søknad om å bore enda en letebrønn i Hoop-området i Barentshavet. Brønnen ligger an til å bli verdens nordligste letebrønn i 2015.

Boringen er svært kontroversiell på grunn av nærheten til både is og til Bjørnøya.

- Det østerriske oljeselskapetet OMV har søkt om å bore en av årets mest ekstreme oljeboringer, nær både isfylte farvann og naturreservatet Bjørnøya. Vi krever at leteboringen avlyses av hensyn til natur og av klima, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Boringen har fått navnet Bjaaland og befinner seg kun et titalls kilometer fra boringene Statoil gjennomførte sommeren 2014, hvor de ikke fant olje. Greenpeace stoppet Statoils boringer med oljeriggen Transocean Spitsbergen i over fire døgn i mai i fjor.

- Statoil valgte i år å holde seg unna boring i Arktis etter den mislykkete borekampanjen på Hoop i fjor. Likevel har OMV har bestemt seg for å fortsette i området. Dette er svært dyr olje i et svært sårbart område som uansett ikke kan utvinnes om Norge og verden skal kunne klare sine klimaforpliktelser, sier Gulowsen.

Høringsuttalelsen fra Greenpeace finnes her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Petroleum/OMV-Norge-AS-soker-om-tillatelse-til-virksomhet-etter-forurensningsloven-i-forbindelse-med-boring-av-letebronn-73248-2-Bjaaland-i-PL537-201414664/Greenpeace-Horing-pa-letebronn-Bjaaland-Greenpeace/